Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Janotův balíček: Očkování a snížení cen léků

Ministryni zdravotnictví Daně Juráskové se povedlo prosadit již třikrát zamítnuté změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jak? Potichu a nenápadně je vsunula do Janotova balíčku a poslanci tím, že schválili balíček jako celek, posvětili i tuto novelu.

Nedá se ovšem říct, že by novela v rámci balíčku zůstala úplně nepovšimnutá. Nejkontroverznější bod byl nakonec ze zákona vyškrtnut. Šlo o návrh, aby pojišťovny mohly za léky, vakcíny a zdravotnické prostředky platit přímo velkodistributorům. Návrh neprošel z obavy, že by se v podstatě jednalo o legalizaci převodu peněz ze zdravotního pojištění do soukromých firem.
Co tedy novela vlastně přináší?
Do veřejného zdravotního pojištění se přesouvá kompletní očkování proti pneumokokovým infekcím v prvním roce života a přeočkování ve druhém roce věku. V současné době hradí toto očkování rodiče dítěte a stojí většinou více než 8.000,- Kč. Dále budou zdravotní pojišťovny povinně hradit přeočkování dětí proti tuberkulóze v 11. roce života a očkovací látky proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců se závažným zdravotním důvodem a u pojištěnců v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory. Paradoxem je, že ačkoliv se jedná o balíček úsporných opatření, vláda nyní musí najít odhadem 220 milionů korun na zajištění těchto očkování.
Druhou výraznou změnou je plošné snížení cen léčiv pro příští rok o 7 %. Zároveň se také o 7 % sníží úhrady pojišťovny, pacienti se tedy na cenách léků začnou podílet víc než dosud. Nižší by měly být i ceny generik, tedy levnějších verzí originálních léků se stejnou účinnou látkou, a to až o 10 %. Zvyšuje se tím motivace k využívání těchto levnějších prostředků. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá úsporu kolem 3 miliard korun. Odborníci ale varují, že například ve Velké Británii, kde podobné opatření zavedli už od 1. ledna letošního roku, se očekávané úspory neprojevily. Výrobci, kteří se smíří s nižšími maržemi, mohou totiž lékaře motivovat k předepisování vyššího množství léků. Ministerstvo si toto riziko uvědomuje a chystá zavedení limitů pro lékaře. Podobné limity už v roce 2006 zavedl tehdejší ministr zdravotnictví David Rath a skutečně ušetřil a oddlužil pojišťovny. Lékaři si však stěžovali, že v případě vyšší nemocnosti museli doplácet léky pro pacienty ze svého.
Odborníci také upozorňují, že systém zdravotního pojištění se bude muset změnit razantněji, a to i přesto, že v současné době nemají zdravotní pojišťovny žádné výrazné finanční problémy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.