Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec žárovek o příkonu 60 W

Od dnešního dne, tedy od 1. září 2011, nesmí být v celé Evropské unii uváděny na trh klasické žárovky s výkonem 60 wattů a vyšším. Jde o třetí fázi uplatňování požadavků na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnosti. Obchody mohou ještě doprodat žárovky, které mají ve skladech, nové už ale na trh uvádět nesmějí.

Harmonogram postupného nahrazování klasických žárovek úspornějšími zářivkami byl stanoven nařízením Komise Evropských Společenství č. 244/2009/ES ze dne 18. 3. 2009. První fáze odstartovala již 1. září 2009. Od té doby nesmí být v celé Evropské unii uváděny na trh stowattové žárovky a jakékoliv matné žárovky. Nařízení se od svého zveřejnění stalo terčem kritiky. Mimo jiné mu bylo vyčítáno, že nepamatuje na výjimky pro osoby, které matné žárovky potřebují ze zdravotních důvodů, například při vysoké citlivosti na světlo. Spotřebitelé také měli obavy z vysokého obsahu rtuti v nových zářivkách. Evropská komise proto dbá na osvětu a před spuštěním každé další fáze vydává materiály vysvětlující výhody energeticky úsporných kompaktních zářivek. Zároveň ale upozorňuje na nutnost ekologické likvidace těchto zářivek. Právě z důvodu obsahu malého množství rtuti je nutné odevzdávat použité světelné zdroje v nerozbitém stavu na místa k tomu určená. Druhá fáze, která nastala 1. září 2010, a kterou byly z evropského trhu vyloučeny žárovky s příkonem 75 W a vyšším, již takové množství negativních ohlasů nevyvolala.
1. září 2011 začíná třetí fáze postupného nahrazování klasických žárovek úspornějšími zářivkami a na trh už nesmějí být uváděny žárovky s příkonem 60 W a vyšším. Právě 60wattové žárovky jsou nejprodávanějším světelným zdrojem v českých obchodech. Zvýšenou poptávku či náznak skupování tohoto produktu ale zatím obchodníci nezaznamenali. Dovozci, velkoobchodníci i maloobchodníci mohou ještě doprodat veškeré své zásoby, nikdo však již nesmí zařadit do prodeje produkty, které získal po tomto datu. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Česká obchodní inspekce.
V další fázi se budou z prodeje stahovat v roce 2012 žárovky s příkonem 40 W a méně (25 W). To v praxi znamená, že poté už bude možný pouze prodej úsporných zářivek. A od roku 2016 již nebude možné nabízet ani halogenové žárovky. Vyřazování se netýká některých speciálních žárovek, které nelze nahradit energeticky účinnými alternativami, jde například o osvětlení trouby nebo vánoční osvětlení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.