Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Soudní poplatky se budou nově platit za každé jednotlivé napadené rozhodnutí

Novela č. 218/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, obsahuje kromě přímého zvýšení částek v sazebníku poplatků (psali jsme v samostatném článku) také jedno krátké ustanovení, které ale může hodně prodražit správní žalobu. Nově se totiž budou soudní poplatky platit za každé jednotlivé napadené rozhodnutí.

Novelou č. 218/2011 Sb. se kromě jiných soudních poplatků (psali jsme v předchozím článku) zvýšil i poplatek za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví proti rozhodnutí správního orgánu, a to z 2000 Kč na 3000 Kč. Právě tohoto poplatku se však týká i krátké ustanovení, které se nově vkládá do § 6 zákona o soudních poplatcích. Tento nově vložený odstavec říká: "Je-li ve věcech správního soudnictví podána žaloba proti více rozhodnutím, je každé napadené rozhodnutí samostatným základem poplatku; to platí obdobně pro návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.“.
Typickým příkladem z praxe, kdy je podávána tzv. spojená správní žaloba proti více rozhodnutím, je napadení platebních výměrů, které při daňové kontrole vydá správce daně. Dosud bylo možné napadnout všechny výměry za jednotlivá zdaňovací období jednou společnou žalobou a uhradit pouze jeden poplatek. Od dnešního dne, tedy vždy po 1. září 2011, pokud bude napadeno více rozhodnutí, byť jednou společnou žalobou, bude nutné uhradit základní soudní poplatek ve výši 3000 Kč za každé jednotlivé napadené rozhodnutí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.