Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení soudních poplatků

Od zítřejšího dne, tedy od 1. září 2011, začne platit novela č. 218/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Novela, která po deseti letech zvyšuje soudní poplatky, vyvolala při svém schvalování diskusi. Senát zákon vrátil Poslanecké sněmovně s tím, že zvýšení soudních poplatků snižuje možnost chudších lidí se soudit a tím omezuje Ústavou garantované právo na spravedlivý soud. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) ale předpis znovu obhájil a Sněmovna senátní veto přehlasovala. Cílem novely je především motivace účastníků soudních řízení ke smírnému řešení sporů a omezení nadbytečně podávaných žalob. Argumentem byl také fakt, že soudní poplatky se navzdory inflaci neměnily od roku 2001 a byly nižší než v okolních zemích.

Díky novele by státu měly vzrůst příjmy z poplatků o více než čtvrtinu. Kromě soudních poplatků zdraží také zápis do obchodního rejstříku, exekuce a předběžná opatření. Zhoršení přístupu ke spravedlnosti se ale ministr Jiří Pospíšil (ODS) neobává. Nárůst údajně pouze odpovídá inflaci za posledních deset let. V platnosti navíc zůstává i řada osvobození od poplatků, jako např. při řízení o určení výživného, při řízení o náhradu škody na zdraví nebo při podání žádosti o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím neprovdaných matek. Nově budou od poplatku osvobozeny oběti trestných činů při vymáhání náhrady škody vůči pachateli. Osvobození od poplatku upravuje § 11 zákona o soudních poplatcích.
Z původního návrhu vlády poslanci nakonec vypustili zavedení nových poplatků pro budoucí osvojitele nebo pro ty, kteří po státu požadují odškodnění za dlouhá řízení či pochybení úřadů. Také poplatek za neoprávněné trestní stíhání nebo nesprávný úřední postup zůstává nulový. Mezi instituce, které nehradí poplatek při vymáhání pohledávek, byly nově zařazeny i zdravotní pojišťovny.
Kompletní nový Sazebník poplatků najdete v příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném od 1. 9. 2011. Za všechna řízení zahájená před 1. zářím 2011 se budou vybírat soudní poplatky podle původního sazebníku, a to i v případě, že budou splatné později. Řízení je podle § 32 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, zahájeno dnem, kdy návrh došel příslušnému soudu.

Příklady změn v Sazebníku poplatků
Podávaný návrhDosudNově
Spor o peněžní částku do 20 tis. Kč600 Kč1000 Kč
Spory o peněžní plnění nad 20 tis. Kč4 % z částky, max. 1 milion Kč5 % z částky, max. 2 miliony Kč
Rozvod1000 Kč2000 Kč
Vypořádání jmění manželů1000 Kč2000 Kč
Určení nebo popření rodičovství1000 Kč2000 Kč
Návrh na zvýšení výživného300 Kč500 Kč
Soud o nemovitost3000 Kč5000 Kč
Soud o firmu10000 Kč15000 Kč
Předběžné opatření500 Kč1000 Kč
Zápis do obchodního rejstříku5000 Kč
6000 Kč (12000 administr. náročný zápis) 
Změna zápisu do obchodního rejstříku1000 Kč2000 Kč
Výmaz z obchodního rejstříku3000 Kč0 Kč
Pořízení neověřené kopie50 Kč/stránku20 Kč/stránku
Ověření listiny20 Kč/stránku30 Kč/stránku (50 Kč/stránku v cizím jazyce)

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.