Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinnosti zaměstnavatele v horku

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR, ve kterém mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Tisková zpráva byla vydána v souvislosti s aktuálním horkým počasím, při kterém mohou zaměstnanci být při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám.

Zajištění pitného režimu
Povinnost zaměstnavatelů dbát na dostatečný přísun tekutin pro své zaměstnance je dána hned několika předpisy. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ukládá zaměstnavateli zajistit takové pracovní podmínky na pracovišti, které umožňují bezpečný výkon práce. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pak konkrétně stanoví, že pracoviště musí být zásobováno vodou. Zaměstnavatel je povinen zajistit pitnou vodu nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy se zaměstnanec zraní a je třeba poskytnout první pomoc (např. v případě poleptání), uvedla tisková mluvčí MPSV Štěpánka Filipová. 

Ochranné nápoje
Zákonem č. 309/2006 Sb. byla také vláda zmocněna vydat nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V něm se mimo jiné konkrétně upravují bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem. Na pracovištích, kde jsou zaměstnanci vystaveni tepelné zátěži a není možné ji odstranit, musí zaměstnavatel přijmout opatření, kterými minimalizuje nepříznivé dopady vysokých teplot. Jedním z těchto opatření je poskytnutí vhodných ochranných nápojů. Podle § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených z organizmu za směnu potem a dýcháním. V nařízení vlády je definováno, jak se v konkrétních případech vypočítá ztráta tekutin při zátěži teplem a kterým kategoriím zaměstnanců se ochranné nápoje poskytují. Jde především o náročnější fyzické práce a práce při extrémních teplotách.
Zaměstnavatel může sám rozhodnout, jaké ochranné nápoje bude zaměstnancům bezplatně poskytovat, měl by se ale poradit s lékařem. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento, ochranné nápoje pro mladistvé pochopitelně nesmí obsahovat žádný alkohol.

Upozornění: Dodržování pitného režimu je důležité pro všechny, nejen pro osoby pracující v náročnějších podmínkách. Upozornění hlavního hygienika ČR na téma "Horko a ochranné nápoje při práci" najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.