Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zrušil snížení platů soudců pro letošní rok

Dne 9. srpna 2011 zrušil Ústavní soud část zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, která se týká snížení platové základny soudců pro rok 2011. Podle Ústavního soudu je snížení platu soudců v rozporu s principy demokratického právního státu a nezávislosti soudnictví. Nález ÚS vstupuje v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Platy soudců upravuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Platová základna pro soudce činila původně 3násobek průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v národním hospodářství za předminulý rok. Přesnou částku vyhlašovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením. Od roku 2007 činila tato částka 56 847 korun, vyhlášena byla sdělením č. 582/2006 Sb.
Novela č. 425/2010 Sb. stanovila pro roky 2011 až 2014 přesné částky platové základny soudců přímo v zákoně č. 236/1995 Sb., a to v novém paragrafu 3b. Pro rok 2011 byla platová základna soudců snížena na 54 005 korun, od začátku roku 2012 do konce roku 2014 byla stanovena na 56 849 korun. Od roku 2015 by se měla platová základna soudců opět odvíjet od průměrné mzdy v národním hospodářství, činit by však měla pouze její 2,5násobek. 
Ústavní soud rozhodoval o všech těchto úsporných opatřeních. Zrušil však pouze ustanovení odst. 1 § 3b zákona č. 236/1995 Sb., které zní: „Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí platová základna pro soudce 54 005 Kč.“ Ustanovení o platové základně pro roky 2012 až 2014 i sníženém koeficientu ponechal Ústavní soud v platnosti. Nemohl se jimi prý zabývat, dokud nejsou přímo aplikovány. Je tedy možné, že se podobný spor bude opakovat i příští rok. Novou výši platové základny soudců pro rok 2011 by mělo nyní vyhlásit Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením stejně jako v předešlých letech.
Návrh směřující proti letošnímu snížení soudcovských platů podal Městský soud v Brně, který rozhoduje o žalobě podané soudcem Okresního soudu Brno-venkov. Ten požaduje za leden letošního roku doplatit 21 500 korun. Podobných žalob je u českých soudů evidováno několik desítek.
Ústavní soud už loni v září zrušil čtyřprocentní snížení platů soudců, které schválila úřednická vláda Jana Fischera. Plat byl snížen poslancům, soudcům a dalším představitelům státní moci v rámci úsporných opatření. Pro soudce toto snížení platilo od 1. ledna 2010 do 30. září 2010. Problematice jsme se podrobněji věnovali v samostatném článku.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.