Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Opatření proti zavlečení škůdců

Jedním ze třinácti zákonů, které minulý týden podepsal prezident Václav Klaus, je i novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, která do české legislativy zavádí povinnost celníků a rostlinolékařů kontrolovat dřevěné palety dovážené se zbožím ze třetích zemí. Palety a jiné dřevěné obaly jsou totiž velmi rizikové z důvodu možného zavlečení škodlivých organismů. Novela také řeší nucenou likvidaci rostlin dovezených bez atestu.

Poměrně rozsáhlá novela má tři hlavní cíle: zapracovat do českého právního systému nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1107/2009/ES, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, usnadnit orientaci uživatelů v zákoně a vyřešit označování dřevěných obalů pro export zboží do třetích zemí.
V praxi ale o příliš výraznou změnu nepůjde, protože celníci i rostlinolékařská správa všechny dřevěné palety či bedny kontrolují už několik let. Postupují totiž podle mezinárodního standardu ISPM 15, který zavádí pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu. Veškerý dřevěný obalový materiál musí být označen mezinárodní značkou, jež zaručí, že dřevo bylo ošetřeno proti škůdcům. Povinné kontroly se vztahují na bedny a palety ze zemí mimo EU. Nevztahují se na členské země a na Švýcarsko, které sice není členem EU, ale má stejné fytosanitární podmínky. Naopak dřevěné obaly z Portugalska jsou kontrolovány důsledně, i když je tato země členským státem EU, protože v jejím případě hrozí nebezpečí rozšíření háďátka borovicového.
Nově tedy budou povinné kontroly i v českém zákoně č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Kontroly budou probíhat na letištích nebo na místech, kam je zboží určeno. Provádět je budou celníci nebo rostlinolékařská správa. Ošetřené dřevo musí být opatřeno značkou podle pravidel Světové zemědělské organizace. Pokud bude dřevo neošetřené nebo nesprávně označené, bude nařízeno jeho spálení.
Další změnou, kterou novela přináší, je nucená likvidace rostlin dovezených bez příslušného atestu. Pokud si někdo přiveze z dovolené rostlinu, u které odborník neprošetřil, zda nepředstavuje riziko zavlečení škodlivých organismů, musí být bezpečným způsobem zlikvidována. Provozovatelé letišť budou muset zakoupit příslušné kontejnery, které zaručí, že při likvidaci pod odborným dohledem rostlinolékařské správy nedojde k zavlečení škodlivých organismů. Podle důvodové zprávy stojí jeden takový kontejner asi 1000 korun, odborná likvidace pak 500 korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.