Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Rychlejší pomoc při povodních

Jedním ze zákonů, které minulý týden podepsal prezident Václav Klaus, a který už čeká pouze na vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR, je i novela zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 129/2000 Sb., o krajích a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Novela, která vzešla ze zákonodárné iniciativy Libereckého kraje, má obcím a krajům umožnit, aby v případě nutnosti mohly svolat zasedání zastupitelstva rychleji. Lidé by se pak v krizových situacích, např. při povodních, mohli dříve dočkat operativní pomoci.

Novela vkládá do všech tří výše uvedených zákonů nové ustanovení, které umožní urychlené svolání zastupitelstev v době vyhlášeného stavu nebezpečí na území kraje. V případě krajských zastupitelstev se povinná lhůta pro zveřejnění informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva zkracuje z 10 dnů na 2 dny. U zastupitelstev obcí a měst ze 7 dnů na 2 dny. Zkrácenou lhůtu lze použít pouze pro projednání záležitostí týkajících se krizového stavu.
Návrh novely vycházel ze zkušeností krizových štábů v době povodní, kdy se 10denní případně 7denní lhůta ukázala jako neúměrně dlouhá. Možnost svolat zastupitelstvo pouze s dvoudenním předstihem zajistí rychlou operativní pomoc bezprostředně po katastrofě. Krajská zastupitelstva v těchto případech rozhodují např. o darech nad 100 tisíc korun a dotacích nad 200 tisíc korun.
V prvním čtení v Poslanecké sněmovně byla novela, která se původně týkala pouze krajů, rozšířena i na obce a hlavní město Prahu. Druhým a třetím čtením již prošla bez problémů. Připomínky neměl ani Senát a prezident novelu podepsal 11. 8. 2011 společně s dalšími dvanácti zákony. Předpis nabude účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.