Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nižší mýtné pro autobusy

Vláda na svém včerejším zasedání schválila změnu nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací. Novela zavádí od 1. září 2011 zvláštní kategorii mýtného pro autobusy. Sazby mýtného klesnou autobusům přibližně o polovinu a výše poplatků se bude lišit podle emisní kategorie vozidla. Cílem je zvýhodnit hromadnou dopravu před individuální.

Do nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, přibude nová příloha č. 3, která zavádí pro autobusy, tedy pro vozidla kategorie M2 a M3, zcela zvláštní tabulku sazeb mýtného. Až dosud autobusy zvláštní kategorii mýtného neměly a platila pro ně stejná pravidla jako pro kamiony. Podle nové tabulky bude výši mýtného pro autobusy určovat pouze emisní kategorie vozidla, tedy množství do ovzduší vypouštěných škodlivin. Na výši poplatků už nebude mít vliv počet náprav ani čas, ve kterém placenými úseky projíždějí.
Právě zvýšené mýtné v časovém období v pátek od 15.00 do 21.00 hodin včetně bylo dosud pro autobusy značně diskriminační. Kvůli pevně daným jízdním řádům totiž nemohou v příslušném "dražším" období jízdu po placeném úseku omezit.
Zavedením zvláštní kategorie chce Ministerstvo dopravy podpořit hromadnou dopravu a odstupňováním poplatků podle emisních tříd i obnovu a omlazení autobusového vozového parku České republiky.

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy:
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) platná od 1. 9. 2011
Emisní třída 0 - IIEmisní třída III a IVEmisní třída V a vyšší
1,381,000,80

Pro autobusy, které jsou ve stávajícím mýtném systému evidovány jako nákladní vozidla, znamená zavedení zvláštní kategorie také nutnost přeevidování. Do konce srpna si musí řidiči bezplatně vyměnit palubní jednotku, jinak jim bude mýtné účtováno podle starých tarifů.
Podle odhadů by dopravci mohli do konce roku ušetřit až 40 milionů korun, zlevnění jízdenek pro cestující ale žádný z nich nechystá. Ministerstvo dopravy už navíc avizovalo, že od 1. 1. 2012 se mýtné ve všech kategoriích zvýši pravděpodobně o 25 %.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.