Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o komoditních burzách

Dalším předpisem, který schválila Poslanecká sněmovna i Senát a už čeká jen na podpis prezidenta, je novela zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. Novela mimo jiné zvyšuje pravomoci státního dozoru nad komoditními burzami a zpřísňuje požadavky na zakladatele burz.

Komoditní burza je místo, na kterém se za dohledu státních kontrolních orgánů provádějí burzovní obchody se zbožím a službami, tzv. komoditami. Státní dozor nad komoditami je rozdělen mezi Ministerstvo zemědělství, které dozoruje obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby, a Ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které spadají komodity průmyslové. Podle důvodové zprávy k novele existuje v České republice v současné době 8 komoditních burz, z nichž nejznámější jsou Českomoravská komoditní burza Kladno, Plodinová burza Brno, Komoditní burza Říčany, Komoditní burza Praha, komoditní burza HRAPRAKO a společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE.
Cílem novely zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, je především upřesnit podmínky vstupu burz na komoditní trh a posílit pravomoci státního dozoru nad komoditním trhem. Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Ministerstva zemědělství bude podle novely potřeba k provozování burzy, ke změně názvu burzy, statutu burzy i ke vzniku členství na burze. V případě, že komoditní burza poruší některé povinnosti, pozastaví příslušný státní orgán její činnost až na dva roky. Zakladatelé burzy budou moci začít provozovat burzu, pokud podnikají nejméně tři roky a za posledních pět let nebyli členy jiné burzy, které bylo v předcházejících pěti letech odňato povolení k provozu.
Zcela nově jsou v novele navrženy správní delikty pro osoby oprávněné k burzovnímu obchodu. Fyzické osoby budou nově platit za porušení zákona až jeden milion korun, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám bude hrozit pokuta až deset milionů korun.
Předpis vstupuje v platnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. Jestliže tedy zákon vyjde v průběhu srpna, měl by začít platit 1. listopadu 2011. 

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.