Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna redukčních hranic při výpočtu důchodu

30. září 2011 vstoupí v platnost novela č. 220/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tzv. malá důchodová reforma, o které jsme vás informovali v samostatném článku. Novela mimo jiné mění způsob výpočtu penzí tak, aby bylo více zohledněno, kolik kdo odvedl do systému důchodového pojištění ze svých příjmů. Jde o reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, který právě k 30. 9. 2011 zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, protože znevýhodňoval občany s vysokými příjmy (psali jsme zde). Protože stanovení výpočtového základu je poměrně složitý matematický úkon, bude Ministerstvo práce a sociálních věcí nově podle § 108 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, stanovovat konkrétní výši částek redukčních hranic pro příslušné období vyhláškou. První taková vyhláška již vyšla pod č. 226/2011 Sb. a určuje výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011.

V novém znění § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, již nejsou redukční hranice stanoveny konkrétní částkou, ale procenty průměrné mzdy. Nově jsou místo dvou redukčních hranic stanoveny tři, i když jde jen o dočasné řešení. V pásmech mezi jednotlivými redukčními hranicemi se z osobního vyměřovacího základu počítá vždy jen určitá část. Zůstane zachováno, že částky pod první redukční hranicí se budou započítávat celé, tedy 100 %. Procentuální podíl částek nad první případně nad druhou a třetí redukční hranicí se pak bude postupně měnit tak, že v roce 2015 třetí redukční hranice vymizí. Redukční hranice jsou od 30. 9. 2011 stanoveny ve výši 44 %, 116 % a 400 % průměrné mzdy, od roku 2015 pak už jen ve výši 44 % a 400 % průměrné mzdy. Průměrná mzda se podle odstavce 4) § 15 zákona č. 155/1995 Sb. vypočítá jako součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Tyto částky se každoročně vyhlašují nařízením vlády, naposledy např. nařízením č. 283/2010 Sb. (psali jsme zde). Průměrná mzda pro rok 2011 byla stanovena ve výši 24740 Kč.

Tabulka pro stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu podle nového § 15 zákona č. 155/1995 Sb.:
Redukční hranice
(% z průměrné mzdy)
od 30. 9. 2011
do 31. 12. 2011
201220132014od 2015
do 44 %100 %100 %100 %100 %100 %
nad 44 % do 116%29 %28 %27 %26 %26 %
nad 116 % do 400 %13 %16 %19 %22 %
nad 400 %10 %8 %6 %3 %0 %

Letos se podle nového znění § 15 zákona o důchodovém pojištění bude postupovat od 30. září do 31. prosince. Ministerstvo práce a sociálních věcí již vydalo vyhlášku č. 226/2011 Sb., kterou se stanovují konkrétní částky redukčních hranic pro toto období. MPSV bude tyto vyhlášky, kterými se pro lepší přehlednost stanoví konkrétní částky v korunách, nikoliv pouze v procentuálním vyjádření, jak je tomu v zákoně, vydávat každoročně na základě zmocňujícího ustanovení § 108 zákona č. 155/1995 Sb.

Porovnání redukčních hranic do 29. září 2011 a od 30. září 2011 podle "starého" a "nového" znění zákona o důchodovém pojištění:
Od 1. 1. 2011 do 29. 9. 2011Od 30. 9. 2011 do 31. 12. 2011
redukční hranice
započítává se
(% os. vyměřovacího základu)
redukční hranice
započítává se
(% os. vyměřovacího základu)
do 11000 Kč100 %do 10886 Kč100 %
nad 11000 Kč do 28200 Kč30 %nad 10886 Kč do 28699 Kč29 %
nad 28200 Kč10 %nad 28699 Kč do 98960 Kč13 %


nad 98960 Kč10 %

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.