Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Senátoři schválili nákup vojenského materiálu bez prostředníků

Jediný den trvala včerejší 11. schůze Senátu, na které byl mimo jiné schválen i vládní návrh na změnu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Novela se týká zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti a jejím hlavním cílem je umožnit nákup vojenského materiálu ze zahraničí bez prostředníků. Pod návrhem zákona už schází pouze podpis prezidenta republiky, platit by měl třináctým dnem ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

Novela do českého právního řádu transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/81/ES, o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti.
Návrh nově definuje, co je veřejná zakázka v oblasti obrany a bezpečnosti a omezuje množství výjimek, díky kterým bylo možné zadávat zakázky bez výběrového řízení s odkazem na to, že jsou strategické. Nově to bude možné zejména u zakázek, které se nějak týkají utajovaných informací. Celkově by se ale počet zakázek zadávaných bez výběrového řízení měl omezit.
Novelizací zákona také klesne hranice pro povinnou bezpečnostní prověrku. Dosud byla prověrka požadována u lidí odpovědných za zakázky nad 500 milionů korun. Nově budou muset prověrku mít zadavatelé a hodnotitelé už u zakázek o objemu nad 300 milionů korun, a to včetně obcí a krajů.
Novela také umožní ministerstvům obrany a vnitra nakupovat vojenský materiál ze zahraničí bez prostředníků a využít pouze postupu daného zákonem o veřejných zakázkách. Dosud nákupy probíhaly přes zprostředkovatele a podle odhadu se tím v posledních 6 letech prodražily o 1,5 miliardy korun. Nyní vznikne Národní úřad pro vyzbrojování a ten bude oslovovat přímo dodavatelské firmy. Při obchodech mezi členskými zeměmi budou zrušeny dovozní licence a licence na vývoz bude platit po celé EU.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.