Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Poskytnutí informací finančnímu arbitrovi

Už od 1. července letošního roku platí zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Touto novelou došlo k rozšíření působnosti finančního arbitra i na oblast spotřebitelských úvěrů (informovali jsme v samostatném článku). Všem podnikatelům nabízejícím zprostředkování úvěru tím vznikla povinnost poskytnout finančnímu arbitrovi své identifikační údaje.

Oznamovací povinnost se nově vztahuje na všechny osoby podnikající na základě živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a na podnikatele, kteří ještě do 31. 12. 2011 budou dle § 26 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, nabízet zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Všechny tyto podnikatelské subjekty jsou podle přechodného ustanovení čl. II bodu 1 novely č. 180/2011 Sb. povinny splnit svou informační povinnost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tedy nejpozději do 1. 10. 2011. Po tomto termínu pak musí subjekt oznámení učinit vždy nejpozději ke dni vzniku příslušného živnostenského oprávnění.
Oznamovací povinnost vzniká na základě § 19 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a osoba či instituce musí finančnímu arbitrovi písemně sdělit svoji obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání a určenou kontaktní osobu pro styk s arbitrem s uvedením jejího jména, příjmení, adresy, funkce, telefonu a faxu, popřípadě elektronické adresy, a ve stejném rozsahu údaje o zástupci této osoby. Za nesplnění informační povinnosti může být dle § 23 zákona o finančním arbitrovi podnikateli uložena pokuta až do výše 1 milion korun. Oznámení lze učinit pomocí formuláře, který najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.