Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v atomovém zákoně

Dalšími předpisy, které schválil Senát na své poslední schůzi, jsou i dvě novely atomového zákona. První novela přináší finanční kompenzace pro obce, v jejichž katastrálním území bude probíhat průzkum pro úložiště jaderného odpadu. Druhá novela zavádí poplatky pro firmy, na které dohlíží Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Obě novely dostane nyní k podpisu prezident republiky.

Podle první novely zákona č. 18/1997 Sb., atomového zákona, by vybrané obce měly získat kompenzaci za to, že se na jejich katastrálním území uskuteční průzkum ke stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Maximální částka za průzkum úložiště byla stanovena na 4 miliony korun ročně. Průzkumné práce v každé obci by měly trvat maximálně dva roky a skončit by měly v letech 2015 až 2016. Finanční prostředky budou obcím poskytnuty od okamžiku schválení příslušného průzkumného území. Podle Správy úložišť radioaktivních odpadů by se měly průzkumné práce uskutečnit ve čtyřech ze šesti uvažovaných lokalit, jimiž jsou Čihadlo a Magdaléna v Jihočeském kraji, Březový potok a Čertovka v Plzeňském kraji a Horka a Hrádek na Vysočině. 
Druhá novela je především transpozicí evropské směrnice č. 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení. Cílem směrnice je zajištění vysoké bezpečnosti obyvatelstva před riziky ionizujícího záření pocházejícího z jaderných zařízení. V České republice dohlíží na bezpečnost těchto zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Podle novely budou všichni držitelé povolení podle atomového zákona platit tomuto úřadu poplatky za jeho dozor. Přesné sazby poplatků, které budou firmy platit od roku 2012, stanoví vláda svým nařízením. Státní úřad pro jadernou bezpečnost kromě jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně kontroluje jadernou bezpečnost u zhruba osmi tisíc dalších firem.
Součástí novely je i zmírnění pravidel pro zubní lékaře. Ti mohou v současné době vykonávat svoji lékařskou praxi samostatně bezprostředně po ukončení studia, rentgenové přístroje však mohou podle § 12 atomového zákona používat až po tříleté praxi. Nově budou moci s ionizujícím zářením pracovat všichni zubaři, kteří jsou způsobilí k výkonu povolání zubního lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., tzn. okamžitě po absolvování příslušného magisterského studia.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.