Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Omezení volného dovozu pyrotechniky

Od včerejšího dne, tedy od 1. srpna 2011, platí nařízení vlády č. 178/2011 Sb., kterým stát získá lepší kontrolu nad tzv. velkou zábavní pyrotechnikou. S výjimkou pyrotechniky, která představuje pouze velmi malé nebezpečí, budou muset dovozci pro všechny ostatní pyrotechnické výrobky žádat o speciální povolení k dovozu. Povolení bude udělovat Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nové nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, omezuje z bezpečnostních důvodů držení všech pyrotechnických výrobků s výjimkou výrobků zábavní pyrotechniky kategorie 1. Do kategorií 1 až 4 se zábavní pyrotechnika dělí od 1. 7. 2010, kdy začala platit novela č. 148/2010 Sb., kterou se změnil zákon č. 156/2010 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Konkrétní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků pak bylo provedeno ke stejnému datu nařízením vlády č. 208/2010 Sb.
Do kategorie 1, která je vyňata z povinnosti žádat o povolení k jejímu dovozu, patří např. bengálské ohně, bengálské zápalky, bengálské tyčinky, práskací granule, blikavky, fontány, pozemní víry, ruční prskavky, prskavky, žertovné zápalky, party petardy, hadi, práskací provázky, stolní bomby nebo bouchací kuličky.
Součástí žádosti o udělení povolení na dovoz pyrotechnických výrobků, jejíž vzor obsahuje nové nařízení vlády č. 178/2011 Sb., jsou i informace o původu, množství a bezpečnostních standardech dovážené pyrotechniky. Stát tak získá mnohem lepší kontrolu nad tím, kde a komu se pyrotechnika prodává. Nový předpis by podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka (ODS) měl také zabránit případům, kdy je na jednom místě, například v tržnicích, amatérsky uskladněno životu nebezpečné množství pyrotechniky.
Podobná pravidla v souladu s aktuálním zněním směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34/ES, o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v současné době zavádějí i další členské státy EU.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.