Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Janotův balíček: Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí se od příštího roku zvedne minimálně na dvojnásobek. Zvýšení se netýká zemědělských pozemků.

Výnos daně z nemovitostí spadá podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, do daňových příjmů rozpočtů obcí. Konkrétním příjemcem této daně je ta obec, na jejímž území se zdaňovaná nemovitost nachází. 
Přestože Sněmovnou schválený Janotův balíček zvyšuje daně z nemovitostí jen na dvojnásobek, v některých městech a obcích může sazba ve srovnání s rokem 2008 vzrůst až na desetinásobek. Některé obce totiž již dříve využily možnosti, kterou přinesl reformní daňový balíček obsažený v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. V rámci tohoto zákona byl novelizován i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jenž v § 12 zavedl tzv. místní koeficient, kterým se může vynásobit daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, nebytových prostorů a bytů. Místní koeficient může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce, a to ve výši 2, 3, 4 nebo 5.
Uvedený § 12 zákona o dani z nemovitostí sice nabyl účinnosti již 1. ledna 2008, nicméně k jeho realizaci mohlo dojít až od ledna 2009. Podle § 16a uvedeného zákona obecně závazná vyhláška vydaná obcí musí nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období. O změnách sazby na rok 2010 tedy měli představitelé obcí rozhodnout nejpozději do konce července letošního roku.
Janotův balíček umožňuje představitelům obcí, kteří využili tento místní koeficient a daň z nemovitostí ve své obci zvýšili, tuto sazbu pro příští rok opět snížit. Do § 16a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, návrh zákona doplňuje další odstavec, ze kterého vyplývá, že pro zdaňovací období roku 2010 mohou představitelé obcí vydat obecně závaznou vyhlášku až do 30. listopadu 2009.
Zvýšení daně z nemovitostí se nijak nedotkne pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, travních porostů, hospodářských lesů a rybníků. Nepočítá s tím ani Janotův balíček, ani se na tyto pozemky nedá uplatnit tzv. místní koeficient.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.