Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna vinařského zákona

Jedním ze zákonů, které Senátem prošly bez pozměňovacích návrhů, tedy ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, je i novela zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Norma, kterou nyní dostane k podpisu prezident, mimo jiné ruší kategorii „stolní víno“, přináší povinnost uvádět na etiketě jakostního vína evidenční číslo jakosti a klade si za cíl zjednodušit administrativu vinařům.

Novela je především reakcí na reformu Společné organizace trhu ve vinohradnictví a vinařství, která byla v Evropské unii zahájena už v roce 2007. Cílem reformy je zvýšení konkurenceschopnosti a lepší prosazení evropských vín na světovém trhu. Mezi základní předpisy související s touto reformou patří zejména nařízení Rady Evropské unie č. 491/2009/ES, č. 436/2009/ES, č. 606/2009/ES a č. 607/2009/ES
Novela českého zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, je aplikací politiky Společné organizace zemědělských trhů v Evropské unii do českého právního systému. V případě nečinnosti a nevydání navrhované novely by došlo k nenaplnění povinností České republiky jako členského státu Evropské unie. Zároveň novela provádí drobné úpravy vyplývající z praxe a ze zkušeností s aplikací dosavadního znění vinařského zákona.

Základní změny, které navrhovaná novela přináší:
  • zcela ruší kategorie "stolních vín"
  • všechna vína budou mít na etiketě povinně vyznačené evidenční číslo jakosti
  • víno "Chateau" musí pocházet z podniku, který se takto nazývá nejméně 15 let
  • zemské víno musí být výhradně z hroznů vypěstovaných v dané vinařské oblasti (běžně v EU stačí 85procentní podíl místních hroznů)
  • stanovuje jednotný vzor žádostí a oznámení týkajících se vinařství
  • zvyšuje horní hranici celkového obsahu alkoholu u červeného vína vyrobeného v ČR z hroznů sklizených v tuzemsku na 12 % (resp. na 12,5 % podle zóny)
  • zavádí možnost přikyselování produktů vyrobených z hroznů v případě nepříznivých povětrnostních podmínek
  • zvyšuje maximální přípustný podíl zbytkového cukru v nízkoalkoholickém víně z dosavadních 60 na 70 g/l
Novela nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR, podle původního předpokladu by to mělo být 1. září 2011.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.