Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Jedním z předpisů, který Senát na své poslední schůzi projednal a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, byla i novela zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, tzv. zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Po vstupu novely v platnost budou moci soudy nařídit ochranné léčení pachatelům závažných trestných činů ještě před dovršením věku 15 let. V krajním případě bude nařízená léčba i doživotní.

Předpisu se přezdívá kmetiněvská novela podle případu vraždy v obci Kmetiněves v roce 2004. Tehdy nezletilý mladík zabil a znásilnil svou spolužačku, z výchovného ústavu poté vyšel v 19 letech bez zápisu v trestním rejstříků a bez povinnosti další léčby. V té době vznikla Kmetiněvská výzva požadující tvrdší tresty pro nezletilé pachatele brutálních trestných činů, kterou podepsalo půl milionu lidí. V současné době lze totiž nezletilé dítě, které se dopustí závažného skutku, potrestat nejvýše uložením ochranné výchovy, která je ale pro něj povinná nejdéle do dne jeho 19. narozenin.
Dlouho připravovanou změnu zákona přijala Poslanecká sněmovna téměř jednomyslně. Novela sice nesnižuje hranici trestní odpovědnosti, jak požadovala výzva, ale umožňuje uložit mladistvému pachateli ochranné léčení na neomezeně dlouhou dobu. V případě potřeby tedy i doživotně. Ochranné léčení bude nařízeno buď ambulantně, nebo jako ústavní, a to v případě, že dítě spáchá zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou nebo pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním. Soud léčbu nařídí, pokud uzná, že pobyt dítěte na svobodě bez uložení ochranného léčení je nebezpečný. Nejméně jednou za 12 měsíců bude přezkoumáno, zda důvody pro další pokračování ochranného léčení trvají. Léčení může soud kdykoliv zrušit nebo dodatečně změnit ústavní léčení za ambulantní případně naopak. Pokud ale důvody pro léčbu trvají, není její celková délka nijak omezená.
Senát novelu vrátil Sněmovně pouze s drobným upřesněním, aby dítě muselo před uložením léčby podstoupit vyšetření svého duševního stavu. Předpokládá se, že poslanci novelu s navrženou změnou bez problémů schválí. Změna zákona č. 218/2003 Sb. by měla nabýt účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.