Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Czech POINTy budou i v bankách

Jedním ze čtyř zákonů, které v pondělí 22. srpna 2011 podepsal prezident republiky, byla i novela zákonů č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Změny v těchto zákonech dají bankám možnost zapojit se do systému kontaktních míst Czech POINT a svým klientům zpřístupnit datové schránky prostřednictvím internetového bankovnictví. Novela vstoupí v platnost devadesátým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

Czech POINT
V současné době je kontaktních míst Czech POINT více než 6600 a lidem poskytují 16 služeb, z nichž nejžádanější jsou výpisy z rejstříku trestů a z katastru nemovitostí. Kontaktní místa jsou na obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů. Podle novely se do systému kontaktních míst Czech POINT pro komunikaci s úřady státní správy a samosprávy nově budou moci zapojit banky a stavební spořitelny. Banky jako soukromoprávní subjekty budou k poskytování služeb Czech POINTu získávat autorizaci od Ministerstva vnitra, a to vždy na 5 let. Za tuto licenci pak banka zaplatí 2 miliony korun ročně. Pro pracovníky bank by měla platit stejná pravidla jako dnes třeba pro poštovní úředníky.
Které banky a v jakém rozsahu nakonec využijí možnosti dané novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zatím není jasné. Zcela konkrétně se zatím nevyjádřil žádný z velkých bankovních ústavů.

Datové schránky
Druhá část novely mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a obsahuje úpravu definice přístupového rozhraní informačního systému datových schránek. Nově by do datových schránek mělo být možné přistupovat prostřednictvím individuálních uživatelských účtů internetových služeb, jako je např. e-banking nebo e-shop. Poskytovatel takového přístupu bude také muset žádat o povolení Ministerstvo vnitra a po získání pětileté autorizace by hradil poplatek ve výši 100 Kč za rok a každého uživatele, který by v daném roce využil jeho přístupového rozhraní. Poplatek má sloužit k udržení kvality a bezpečnosti informačního systému datových schránek. Ani v tomto případě se však banky o nabízenou možnost příliš nehlásí zejména kvůli technické náročnosti případného projektu.
Novela také umožní vznik veřejného seznamu datových schránek s dálkovým přístupem a zavede posílání soukromoprávních datových zpráv na náklady příjemce. Půjde o obdobu poštovní služby “poštovné hradí příjemce” nebo telefonování na účet volaného, vždy ale bude vyžadován písemný souhlas příjemce.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.