Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přísnější pravidla pro hračky

Od včerejšího dne platí v celé Evropské unii a tedy i v České republice přísnější pravidla pro hračky. Nová pravidla se týkají celého distribučního řetězce od výroby až po prodej. 20. července totiž začala platit novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a v platnost vstoupilo i nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Oba předpisy jsou transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES, o bezpečnosti hraček.

Směrnice o bezpečnosti hraček reaguje na technický pokrok, který umožnil konstrukci nových druhů hraček, což sebou ale také nese nová rizika. To potvrzuje i Česká obchodní inspekce, která při každé jednotlivé kontrole narazí na nebezpečné hračky.
Podle nových předpisů budou mít nyní dovozci a prodejci hraček povinnost informovat kontrolní orgán a výrobce při pouhém podezření, že výrobek nesplňuje předepsané technické požadavky. Zpřísňuje se tak informační povinnost pro výrobce, distributory a prodejce. 
Nové předpisy přesně vymezují, co do kategorie hraček patří, a co tedy podléhá přísné kontrole. Přesná specifikace má zamezit obcházení zákona tím, že se hračka označí jako dekorativní předmět. Nově budou muset hračky obsahovat rozsáhlejší popisy upozorňující na případná nebezpečí. Zkoumat se bude ostrost a sklon hran, délka šňůrek, výška hrotů, hlasitost a mnoho dalších fyzikálních či mechanických vlastností hračky. Kromě toho bude před uvedením na trh provedena analýza možných rizik i v oblasti elektrických či chemických nebezpečí. Zkoumat se tak bude např. i míra radioaktivity. Veškerá dokumentace k výrobku bude muset být dohledatelná ještě po dobu dalších deseti let.
Nové povinnosti se vztahují i na výrobce ze zemí mimo Evropskou unii, na dodržení všech kritérií pak musí dohlížet dovozce a distributor. Hračky, které ale byly uvedeny na trh před 20. červencem 2011 a splňovaly všechna kritéria platná před tímto datem, mohou být i nadále distribuovány a prodávány.
Na dodržování všech nových pravidel bude dohlížet Česká obchodní inspekce (ČOI), která již avizovala častější a důkladnější kontroly. ČOI získá větší pravomoci při udělování sankcí, které se navíc zvyšují. Novinkou je také možnost znovu přezkoumávat již vydané certifikáty, které mají potvrzovat bezpečnost hračky.
Přijetí novely zákona o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády o technických požadavcích na hračky posílilo i konkurenceschopnost českých výrobců a dovozců hraček. Pokud by totiž směrnice č. 2009/48/ES nebyla do českého práva včas transformována, byly by hračkářské výrobky v rámci vnitřního trhu v podstatě neobchodovatelné kvůli neplnění harmonizovaných technických požadavků.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.