Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o oběhu bankovek a mincí řeší i některé bankovní poplatky

Už od 1. července platí nový zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí. V našem prvním článku, který jsme psali po schválení zákona v Poslanecké sněmovně, jsme se věnovali především výměně poškozených platidel. Nový zákon ale také nepřímo upravuje některé poplatky v bankách a fakticky tak zrušil poplatek za vklad v hotovosti na pobočce.

Zrušení poplatku za vklad v hotovosti
V § 5 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, je ustanovení, které říká, že banka nesmí požadovat poplatek, pokud přijímá tuzemské bankovky nebo mince jako plnění vlastní pohledávky. To sice není striktní zákaz poplatku za vklad v hotovosti, ale banky těžko v praxi rozliší, kdy klient hradí svůj závazek vůči bance a kdy pouze vkládá hotovost na účet. Plněním pohledávky totiž může být například splátka kontokorentu nebo i úhrada měsíčního paušálu za vedení účtu.
Některé banky tento poplatek zrušily již dříve a některé tak činí právě v souvislosti s novým zákonem o oběhu bankovek a mincí. Pouze Poštovní spořitelna zatím poplatek za vklad v hotovosti na přepážce zachová, protože svým klientům nabízí alternativní postup pomocí bezplatného vkladu přes samoobslužný vkladový automat. Zákonná povinnost je tím splněna, přesto Česká národní banka doporučuje úplné zrušení poplatku za vklad v hotovosti. Některé banky budou poplatek ještě nějakou dobu účtovat, protože trvají na tom, že podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, musí jakoukoliv změnu, i pokud je ve prospěch zákazníka, oznámit klientům minimálně dva měsíce předem. Potřebné oznámení již ale učinily všechny banky.
 
Bezplatná výměna hotovosti
Nový zákon také zvyšuje limit pro bezplatnou výměnu mincí či bankovek z 50 kusů na 100 kusů jedné nominální hodnoty. Podle § 6 zákona o oběhu bankovek a mincí jde o výměny tuzemských bankovek a mincí za tuzemské bankovky a mince jiných nominálních hodnot a o výměny opotřebovaných a běžně poškozených bankovek a mincí. Banky jsou povinny provést takovou výměnu až do 100 kusů jedné nominální hodnoty bezplatně, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot.
I v tomto případě již banky oznámily změny v sazebnících a poplatky za výměnu buď již neúčtují, nebo je přestanou účtovat v nejbližší době.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.