Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Úprava zákoníku práce

Další chystanou velkou změnou v české legislativě je rozsáhlá novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů. Stejně jako důchodová a zdravotnická reforma byla i novela zákoníku práce zařazena na program mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která se konala minulý týden. Vládní návrh prošel i přes nesouhlas opozice prvním čtením a po projednání ve výborech ho zřejmě koncem léta čeká čtení druhé a třetí. Úprava přináší zásadní změny v pracovním právu.

Novela, která má více než 300 bodů a která mění ještě dalších 11 souvisejících předpisů, má podle vlády vést k pružnějšímu pracovnímu trhu a firmy motivovat k vytváření pracovních míst. Opozice předlohu kritizuje a některá její ustanovení dokonce označila za protiústavní. Odbory chtějí v případě schválení novely podat ústavní stížnost. Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, by měla začít platit 1. ledna 2012.

Nejvýznamnější chystané změny v zákoníku práce:
  • zaměstnavatel bude mít možnost dát zaměstnanci výpověď bez nároku na odstupné za hrubé porušení pravidel při pracovní neschopnosti
  • povinností zaměstnance bude zdržovat se v místě pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek
  • odstupné bude záviset na počtu odpracovaných let u zaměstnavatele, do jednoho roku se bude vyplácet měsíční odstupné, do dvou let dvouměsíční odstupné a na standardní tříměsíční odstupné by zaměstnanec dosáhl až po dvou letech odpracovaných u jednoho zaměstnavatele
  • zvyšuje se časový limit na dohodu o provedení práce z nynějších 150 hodin za rok na 300 hodin ročně
  • maximální měsíční příjem na základě dohody o provedení práce bude 10000 Kč, nad tuto částku již bude povinnost platit sociální a zdravotní pojištění
  • zkušební doba u vedoucích pracovníků bude až šestiměsíční
  • minimální náhrada u konkurenční doložky se snižuje na jednu polovinu průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku
  • práce na dobu určitou u jednoho zaměstnavatele nesmí přesáhnout 3 roky a může být opakována nejvýše dvakrát
  • uvolňují se pravidla pro proplácení přesčasů, noční a víkendové práce
  • obnovuje se institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.