Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Program Zelená úsporám získá další finanční prostředky

V pondělí 22. srpna 2011 podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která umožní přesunout část peněz určených na ekologickou likvidaci autovraků do programu Zelená úsporám. Předpis začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Podle § 37e zákona o odpadech, který platí od začátku roku 2009, musí všichni žadatelé o registraci staršího vozidla zaplatit tzv. ekologickou daň. Ta se platí při první registraci vozidla kategorie M1 a N1, které nesplňuje emisní normu Euro 3 a vyšší. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech a pohybuje se v rozmezí od 3 000 do 10 000 korun.
Vybrané prostředky se odvádějí do Státního fondu životního prostředí a jsou určeny na ekologickou likvidaci autovraků. Protože se však za poslední dva roky peníze z fondu nevyčerpaly, navrhl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), aby mohly být použity i na program Zelená úsporám, kde naopak finanční prostředky schází. Předpokládá se, že na konci roku 2011 bude na účtu určeném pro likvidaci autovraků přebývat 1,5 miliardy korun. Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, umožňuje tyto volné peněžní prostředky použít na podporu programu Zelená úsporám i na další investiční a neinvestiční akce souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí.
Program Zelená úsporám je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Nyní je financován pouze z prodeje emisních povolenek a dosud do něj bylo vloženo 19 miliard korun. K vyhovění všech žádostí o dotace je však potřeba o osm miliard korun více. Podrobnější informace o tomto programu najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.