Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Reforma zdravotnictví

Včera, 1. dubna 2012, začala platit druhá část zdravotnické reformy. Součástí balíku jsou tři nové zákony, dvě související novely zákonů a deset nových vyhlášek Ministerstva zdravotnictví.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Podle zákona o zdravotních službách je pacient rovnocenným účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb. Ze zákona má právo na všechny informace o svém zdravotním stavu a službách, které mu jsou poskytovány. Pacient získal také přístup ke kompletním údajům o poskytovatelích zdravotních služeb, a to přes Národní registr poskytovatelů. Lékařům i zdravotnickým zařízením hrozí vysoké pokuty za porušení práv pacienta a za různé správní delikty, mezi něž může patřit třeba i špatně označená ordinace. Až milionová pokuta je pak určena těm, kteří by poskytovali zdravotní služby bez oprávnění.
Některé další novinky tohoto zákona uvádíme v bodech:
- Se všemi komplikovanými operacemi dětí musí souhlasit oba rodiče.
- Při těžších zdravotních komplikacích mají nemocní právo na posudek druhého lékaře, který bude hradit pojišťovna.
- Lékař může nově vypovědět z péče pacienta, který nedodržuje léčbu.
- Lidé si mohou vybrat, ve které nemocnici chtějí být ošetřeni.
- Zákon zavádí také institut "předem vysloveného přání", který umožňuje nemocným stanovit, jaké zdravotní služby chtějí v budoucnu podstoupit v případě, že už nebudou schopni o nich sami rozhodnout. 
- Pacienti se smyslovým nebo tělesným postižením, kteří využívají psa se speciálním výcvikem, mají právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení.
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví vydané k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách:
Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
Vyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově
Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon o specifických zdravotních službách stanovuje podmínky pro výkon speciálních úkonů jako např. sterilizace, kastrace, změny pohlaví nebo umělého oplodnění. Umělé oplodnění lze provést ženě, pokud její věk nepřekročil 49 let, dobrovolnou sterilizaci mohou ženy podstoupit od 21 let.
Zákon dále upravuje pravidla pro anonymní dárce spermatu a vajíček, podmínky darování krve, zakazuje klonování lidských bytostí a podrobněji upravuje ověřování nezavedených metod na lidech. 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví vydaná k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách:
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Zákon o zdravotnické záchranné službě posiluje pravomoci záchranářů. Nově mohou záchranáři vstupovat do cizích objektů nebo žádat od lidí pomoc. Získali také právo odmítnout poskytnutí první pomoci, pokud bude ohrožen jejich život. I tento návrh zavádí nové pokuty. Záchranářům budou hrozit, pokud například nestihnou přijet k pacientovi v tzv. dojezdovém čase. Ten se zvyšuje ze současných 15 na 20 minut.

Novela č. 369/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zajišťuje soulad s výše uvedenými zákony především v oblasti terminologie. Pojišťovnám ale také ukládá novou povinnost zajistit pacientům péči v dostupném místě i v dostupném čase. Pacienti získali právo na volbu nadstandardní péče, kterou si budou platit. Pojišťovny budou muset na žádost pacienta poskytnout údaje o službách, které mu byly uhrazeny pojišťovnou. 
Předloha také přináší změnu v očkování proti rakovině děložního čípku. Od 1. dubna je toto očkování dívkám ve věku od 13 do 14 let hrazeno pojišťovnou. Další změna se týká žen, které podstupují asistovanou reprodukci. Nově jim pojišťovny místo tří pokusů uhradí čtyři, pokud se při prvních dvou pokusech bude používat jedno, nikoli více embryí.

Novelizace dalších zákonů
Pátým zákonem v reformním balíku je souhrnná novela č. 375/2011 Sb., která mění více než 100 zákonů právě v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Nové zákony zavádějí terminologicky i obsahově nové právní úpravy, které je potřeba zohlednit i ve všech souvisejících předpisech, a proto byla připravena tato rozsáhlá novela.

O první části zdravotnické reformy jsme informovali v samostatném článku. Třetí část reformy zahrnuje zákon o zdravotních pojišťovnách, který by měl platit od ledna 2013, a zákony o univerzitních nemocnicích a o dlouhodobé péči, které by měly platit od roku 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.