Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o rodině

Novela zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, byla jedním z mála "nepolitických" bodů na programu červnové schůze Poslanecké sněmovny. Pro její schválení hlasovali poslanci napříč stranami, přesto byla schválena pouhými 77 hlasy. Novela totiž otevřela poněkud kontroverzní téma střídavé výchovy a soudy by podle ní nově měly nařizovat střídavou péči vždy, pokud o ni rodiče projeví zájem a splní určité podmínky. Senátoři už ale střídavé péči nakloněni nebyli a novelu Sněmovně vrátili s pozměňujícím návrhem, kterým se příslušná ustanovení vypouštějí. Z novely by tak zbyly pouze 4 body, které řeší úpravu lhůty pro popření otcovství.

V současné době je institut střídavé péče jednou z alternativních možností, nově by v případě schválení původní verze novely soudy měly při splnění potřebných podmínek nařizovat střídavou výchovu automaticky. Oba rodiče ovšem musí být způsobilí dítě vychovávat, o jeho výchovu musí projevit zájem a střídavá péče musí být v zájmu dítěte. Cílem novely bylo častější využívání střídavé péče, dnes soudy 90 % dětí po rozvodu svěřují do péče matky. Zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková ale novelu kritizuje a obává se paušalizace přístupu ke střídavé výchově, která je schváleným návrhem priorizována před ostatními možnostmi úpravy poměrů k nezletilému dítěti. Novela také podle Šimůnkové nevhodným způsobem zasahuje do prostoru pro volné uvážení soudů. Autor novely poslanec Pavel Staněk (ODS) ale připomíná, že hlavním kritériem pro rozhodování soudů zůstává i nadále zájem dítěte a není třeba se obávat, že by soud mohl střídavou péči nařizovat i v případech, kdy pro to nejsou v rodině vhodné podmínky. Senátory a především senátorky se ale poslanci Staňkovi přesvědčit nepodařilo. Nešlo sice o zdrcující porážku, ale 26 senátorů pro, 16 senátorů proti a 26 senátorů, kteří se hlasování zdrželi, ke schválení novely nestačilo. Většina těch, kdo se hlasování zdrželi, se posléze přiklonila k pozměňovacímu návrhu Jiřího Dienstbiera (ČSSD). Ten navrhl vypuštění odstavců týkajících se právě střídavé péče.
Další osud novely nelze předjímat, k přehlasování Senátem navržené změny by totiž bylo třeba 101 poslanců.

Střídavá péče znamená, že o dítě pečují střídavě oba rodiče. Dítě bydlí po určitou dobu u jednoho z rodičů a poté se na stejný časový úsek přestěhuje k druhému. Jak dlouhý má být interval střídání, zákon neupravuje. V praxi soudy obvykle rozhodují o střídání po měsíci, výjimkou ale nejsou ani týdenní intervaly. Všechny podmínky musí být stanoveny dohodou rodičů. Předpokladem je tedy schopnost vzájemné komunikace a dohody bývalých partnerů a blízkost jejich bydliště, aby dítě mohlo chodit do stejné školy.

Druhá změna, kterou novela obsahuje, a kterou podpořili i senátoři, se týká lhůty pro popření otcovství. Ta je v současné době půlroční a běžet počíná dnem narození dítěte. Nově bude lhůta stanovena na půl roku od chvíle, kdy muž nabude podezření, že otcem ve skutečnosti není, nejvýše však do tří let od narození dítěte. Nová lhůta se ale bude týkat jen dětí narozených v manželství. Úprava reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, o kterém jsme vloni psali v samostatném článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.