Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o protikomunistickém odboji podepsal prezident s výhradami

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu, tzv. zákon o protikomunistickém odboji, už v polovině června. V Senátu se k zákonu vedla diskuse a i přes podaný návrh vrátit celý předpis poslancům, byl zákon nakonec schválen v podobě postoupené Poslaneckou sněmovnou. Prezident zákon podepsal minulý týden, pokládal ale za nutné sdělit předsedkyni Poslanecké sněmovny své výhrady. I přes to, že prezident není o novém zákoně zcela přesvědčen, svůj podpis k němu připojil a zákon tak začne platit 17. listopadu 2011.

Účastníci odboje dostanou podle předlohy pamětní odznak a peněžité ocenění 100 tisíc korun, pozůstalí manželé pak o polovinu méně. V případě, že by účastník odboje pobíral nižší než průměrný důchod, bude mu dorovnán na průměrný. Přeživší odbojáři získají postavení válečných veteránů. Výhody budou přiznány na základě osvědčení, které bude vydávat ministerstvo obrany na návrh Ústavu pro studium totalitních režimů nebo Archivu bezpečnostních složek. Na návrh ČSSD bude také zřízena Etická komise ČR, která bude rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím ministerstva.
Zákon stručně definuje protikomunistický odboj a odpor proti komunismu. Za dobu nesvobody se pro účely tohoto zákona považuje úsek československých dějin od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989. Osvědčení by měli získat například ti, kteří přímo bojovali se zbraní v ruce, prováděli sabotáže nebo převáděli jiné osoby přes hranice. Dále pak občané, kteří minimálně jeden rok organizovali petice a demonstrace proti režimu nebo byli z politických důvodů nejméně tři roky vězněni.
Předloha ale také vymezuje okruh lidí, na které se zákon vztahovat nebude. Překážkou bude zaměstnání u tehdejších bezpečnostních složek, členství v komunistické straně, Lidových milicích, Svazu československo-sovětského přátelství nebo akčním výboru Národní fronty. Za odbojáře se také nebudou považovat lidé, jejichž odboj byl veden zavrženíhodnou pohnutkou, nebo kteří se dopustili zavrženíhodného jednání směřujícího k popření hodnot svobody a demokracie či k popření základních lidských práv, a tomuto jednání bylo možné se vyhnout.
Návrh zákona se nelíbil nejen některým opozičním poslancům, ale také některým historikům, podle kterých je protikomunistická odbojová činnost jen těžko definovatelná. Zákon podle nich pracuje s příliš velkou řadou sporných pojmů a kritérií a ve svém důsledku může vést k různým nespravedlnostem a absurditám. Prezident republiky Václav Klaus své výhrady zformuloval do osobního dopisu předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové. Celé znění dopisu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.