Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

První část reformy zdravotnictví

Novela č. 298/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, prošla v létě Poslaneckou sněmovnou i přes protesty opozice, odborů i lékařské komory. Nakonec i Senát novelu zamítl a vrátil ji Sněmovně. Ta ale senátní veto přehlasovala a první část zdravotnické reformy schválila i napodruhé. Ve Sbírce zákonů vyšla novela pod č. 298/2011 Sb. a s výjimkou několika bodů začne platit od 1. prosince 2011.

Poplatky a úhrady
Asi nejvýraznější změnou, se kterou se pacienti po vstupu novely v platnost setkají, bude zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici a úprava poplatků za recepty. Poplatek za jeden den hospitalizace se zvyšuje z 60 na 100 korun. V lékárnách budou pacienti platit jen 30 korun za celý recept, nikoliv za každou položku na receptu jako nyní. Právě poplatek za celý recept je ale jednou z výjimek, která začne platit až od 1. 1. 2012, do konce letošního roku se tedy poplatek vztahuje na každou jednotlivou položku na receptu. Již od 1. prosince letošního roku si ale pacienti sami uhradí všechny léky do 50 Kč a také doplňkové či podpůrné přípravky. Mezi tzv. podpůrné léky patří např. i některé slabší přípravky na vysoký tlak nebo křečové žíly.

Standard a nadstandard
Nejdiskutovanějším bodem návrhu bylo zrušení zákazu připlácení na lepší péči. V současnosti platí, že pokud pacient výslovně požaduje nadstandard, např. kvalitnější kloubní náhradu nebo oční čočku, musí uhradit nejen celý použitý dražší přípravek, ale i celou operaci se všemi souvisejícími náklady, stejně jako kdyby byl nepojištěný, tedy zcela bez příspěvku od zdravotní pojišťovny. Nově bude pacient hradit pouze rozdíl mezi výkonem hrazeným pojišťovnou a ekonomicky náročnější variantou.
Co bude standard, ovšem zatím ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) pouze naznačil. Začátkem příštího roku už by mělo být definováno prvních pět až deset zákroků, na které si pacienti připlatí. Mohlo by jít např. o lehčí sádru, lepší čočky, kvalitnější klouby a zřejmě i část operací robotem či výběr konkrétního operatéra.

Aukce na léky
Úplnou novinkou bude zavedení elektronických aukcí na léky. Výrobci léků budou soutěžit o umístění svého přípravku na seznam lékového úřadu. Ze zdravotního pojištění bude stoprocentně hrazen pouze právě jeden lék v dané léčivé látce, který vyhraje cenovou soutěž. Ostatní přípravky se stejnou účinnou látkou budou hrazeny jen ze 75 % a pro lékaře i pacienty nebudou výhodné.

Amalgám zadarmo
Původně plánovaná úhrada i základních amalgámových plomb byla z novely vypuštěna na nátlak Věcí veřejných. Amalgámové plomby tak zůstanou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Změny pro pojišťovny
Novela plánuje vzít zaměstnaneckým pojišťovnám třetinu zůstatků a přerozdělit ji. Polovinu by získala VZP, polovina by se rozdělila znovu mezi zaměstnanecké pojišťovny.
Pojišťovny také budou mít novou povinnost zajistit lidem včas plánovanou operaci a najít pro ně v jejich okolí dostupného praktického lékaře nebo specialistu.

O další části zdravotnické reformy jsme psali v tomto článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.