Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Dalším předpisem, který schválil Senát na své poslední schůzi, je i novela zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Cílem této velmi stručné novely je urychlení sporů o vlastnictví pozemků. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Navrhovaná změna se týká případů, u nichž pozemkový úřad neuznal vlastnický nárok restituentů k půdě a odkázal je na soud. Pokud se však člověk, který si na pozemek dělal nárok, nakonec na soud neobrátí, může se celý spor protáhnout i na desetiletí. Díky nejednotné praxi pozemkových úřadů a soudů se stává, že pozemkový úřad v řízení o vlastnictví pozemku dále nepokračuje ani v případě, pokud se restituent se svým nárokem na soud neobrátí. Nakládání s pozemkem je pak dlouhodobě blokováno.
Krátká novela doplňuje do zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, nový § 4b, který zavádí jasně definovanou lhůtu, v níž se domnělý vlastník pozemku může obrátit na soud. Pokud tak neučiní, jeho nárok po uplynutí lhůty zanikne a s pozemkem bude možné nakládat běžným způsobem. Opatření usnadní práci především starostům obcí, kterým se tak uvolní blokované pozemky pro budování infrastruktury.

§ 4b
(1) Domnělá oprávněná osoba, kterou pozemkový úřad přede dnem 1. července 2012 odkázal podle § 4a odst. 5 s jejím nárokem na soud, může tento nárok uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě do 31. prosince 2012; neučiní-li tak v této lhůtě, právo obrátit se na soud zaniká.
(2) Domnělá oprávněná osoba, kterou pozemkový úřad po dni 1. července 2012 odkáže podle § 4a odst. 5 s jejím nárokem na soud, může tento nárok uplatnit u soudu ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděla, že je se svým nárokem odkázána na soud; neučiní-li tak v této lhůtě, právo obrátit se na soud zaniká.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.