Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec výmluv na osobu blízkou

Minulý týden ve středu 15. června 2011 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu. Nejvýraznější změnou, kterou novela přináší, je zavedení povinnosti zaplatit pokutu pro majitele vozidla a nikoliv pro jeho řidiče. Skončí tak mnohaleté výmluvy českých řidičů na to, že jejich vozidlo v době spáchání dopravního přestupku řídila osoba blízká.

Nyní řidiči hojně využívají možnosti oznámit při předvolání, že v okamžiku spáchání přestupku řídila vozidlo osoba blízká, jejíž identitu podle § 60 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nemusí prozradit. Důkazní břemeno je vždy na správním orgánu, který přestupek projednává. Pokud tedy např. videozáznamem nebo fotografií nelze prokázat, kdo vozidlo skutečně řídil, je věc odložena, protože orgán nemůže zahájit řízení proti určité osobě.
Novela ale přenáší povinnost zaplatit pokutu z řidiče na majitele vozidla, který bude muset zajistit, aby řidič, který vozidlo používá, dodržoval předpisy. Případnou pokutu až do výše 10 tisíc korun by měl automaticky zaplatit majitel vozu, ovšem bez ztráty bodů. Výjimku budou tvořit pouze případy, kdy majitel prokáže, že mu bylo auto ukradeno nebo ho právě převádí na někoho jiného.
Z dalších změn, které rozsáhlejší novela obsahuje, uvedeme ještě např. zavedení opatření proti tzv. řidičákové turistice nebo změnu věkových hranic pro řízení motocyklů. Českým úřadům bude nově uložena povinnost kontrolovat při vydávání řidičského oprávnění, zda žadatel již nějaké nevlastní. Opatření má zabránit případům, kdy si řidič po zabavení řidičského průkazu obstará další např. v jiné zemi Evropské unie.
Věkové hranice pro řízení motocyklů se mění u slabších strojů do 35 kW ze 17 let na 18 let a u silnějších strojů se zvýší z 21 let až na 24 let. Pouze řidiči s minimálně dvouletou zkušeností s řízením slabších motocyklů budou moci obdržet řidičský průkaz na stroje nad 35 kW dříve, tedy již od 20 let.
Novelu silničního zákona musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Vzhledem k tomu, že Sněmovnou prošla hladce a podpořili ji poslanci napříč politickým spektrem, nepředpokládají se žádné další problémy s uvedením novely do praxe. Většina změn v novele obsažených by měla platit od 1. 1. 2012.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.