Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o veřejných zakázkách

Poslanecká sněmovna podpořila v prvním čtení vládní novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která má více zprůhlednit jejich přidělování. Předpis například zavádí nový pojem významné veřejné zakázky, u které bude přísnější režim zpracování. Zcela se ruší možnost vybírat dodavatele zakázky losem. Nyní budou novelu posuzovat sněmovní výbory.

Hlavním důvodem předložení novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je podle předkladatelů boj proti korupci. V mnoha oblastech zavádí návrh zákona mnohem přísnější režim, než který vyžadují evropské směrnice č. 2004/18/ES a č. 2004/17/ES, které se týkají zadávání veřejných zakázek. 

Hlavní změny zákona v bodech:
  • Limit veřejné zakázky se od roku 2014 sníží na jednotnou hranici jeden milion korun.
  • Návrh nově definuje profil zadavatele jako vlastní elektronický nástroj k uveřejňování informací o svých veřejných zakázkách, který umožňuje dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
  • Zákon také ukládá zveřejnit zadavatelům na jejich profilu všechny smlouvy na částky přesahující 500 000 korun, podrobnosti uveřejňování stanoví prováděcí právní předpis.
  •  Ruší se možnost vybírat zájemce o veřejné zakázky losem.
  •  Nově se zavádí pojem významné veřejné zakázky, u kterých bude přísnější režim zpracování. Na úrovni státu bude tyto zakázky schvalovat vláda, na úrovni samospráv zastupitelstvo. Limit významné veřejné zakázky se stanovuje podle statutu veřejného zadavatele, u obcí podle počtu obyvatel. 
  • Zadavatelé budou mít nově povinnost uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách po dobu deseti let od uzavření smlouvy, v současné době je musí uchovávat 5 let.
  • Novela zavádí seznam hodnotitelů veřejných zakázek, který povede Ministerstvo pro místní rozvoj.
  • Písemnou zprávu o každé nadlimitní zakázce je zadavatel povinen uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek, a to do patnácti dnů od uzavření smlouvy, tato zpráva bude muset také nově obsahovat nabídkovou cenu všech uchazečů.
  • Ruší se omezení v podobě ekonomických a kvalifikačních předpokladů dodavatele, požadavky na technickou kvalifikaci se naopak zpřísňují.
  • Zadavatel bude mít také nově povinnost zrušit zadávací řízení, pokud dostane méně než tři nabídky, s výjimkou, kdy na trhu neexistuje alespoň pět potenciálních dodavatelů.
Novelu bude nyní projednávat sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výbor hospodářský. Pokud Sněmovna novelu ve třetím čtení schválí, zamíří k posouzení do Senátu a poté k podpisu prezidentovi.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.