Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zveřejňování platů úředníků

Nejvyšší správní soud 27. května 2011 rozhodl, že úřady musejí všem žadatelům poskytnout údaje o platech a odměnách svých zaměstnanců. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů, který na rozhodnutí správního soudu zareagoval 6. června, je však zveřejnění informací o platech zaměstnanců ve veřejné sféře v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Národní správní soud (NSS) rozhodoval o kasační stížnosti muže, který žádal Magistrát města Zlína o zveřejnění výše mimořádných odměn vedoucího oddělení informačních systémů. Magistrát města Zlína mu tyto informace neposkytl, a proto se žadatel obrátil na Krajský soud v Brně. Ten potvrdil rozhodnutí Magistrátu o správnosti rozhodnutí. Žadatel se tedy obrátil na Nejvyšší správní soud, který rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a vrátil ho tomuto soudu k dalšímu řízení.
Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí zabýval zejména otázkou, zda lze zaměstnance veřejné správy považovat za příjemce veřejných prostředků ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Veřejné prostředky jsou upraveny v § 2 písm. g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jako veškeré prostředky veřejných rozpočtů. Jejich příjemcem je podle soudu tedy i ten, komu je z těchto prostředků vyplacena odměna za práci. A podle § 8b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mají být osobní údaje příjemců veřejných prostředků všem žadatelům poskytnuty i přesto, že jsou jinak chráněny zákonem o ochraně osobních údajů. Podle soudu tedy toto ustanovení představuje výjimku z obecného pravidla obsaženého v § 8a, podle kterého se informace o osobních údajích příjemců veřejných prostředků poskytnou jen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Úřad na ochranu osobních údajů s tímto rozhodnutím NSS nesouhlasí. Podle něj je v tomto případě rozhodující ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím. To znamená, že zveřejňování platů úředníků je se zákonem o ochraně osobních údajů v rozporu. Ve své tiskové zprávě ÚOOÚ dále upozorňuje, že podle Nejvyššího správního soudu je tedy možné zveřejňovat výši platu nejen všech úředníků a dalších zaměstnanců ústředních i samosprávných úřadů, ale i všech lékařů, policistů, hasičů a učitelů. Rozsudek tak podle ÚOOÚ staví do zcela nerovného postavení zaměstnance soukromé a veřejné sféry. Všem dotčeným zaměstnancům Úřad doporučuje, aby se proti neoprávněnému zpracování osobních údajů bránili cestou ústavní stížnosti.
Rozhodnutí NSS se spisovou značku 5 As 57/2010 najdete zde, tisková zpráva ÚOOÚ k tomuto rozhodnutí je dostupná zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.