Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Česká republika nestihla přijmout nová pravidla pro smlouvy s operátory

25. května 2011 získali všichni občané Evropské unie nová práva a nové služby v oblasti pevné a mobilní telefonie a internetu. K tomuto datu měly být do legislativ všech členských států zavedeny změny provedené novelizujícími směrnicemi č. 2009/136/ES a č. 2009/140/ES. Česká republika ale nestihla změny přijmout včas a příslušný návrh novely zákona o elektronických komunikacích je teprve zařazen do bloku prvních čtení na následující schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 7. června 2011.

Dvě směrnice, které vstoupily v platnost dne 25. května 2011, aktualizují pět stávajících směrnic a jedno nařízení EU. Soubor těchto novelizovaných evropských předpisů týkajících se telekomunikací zajišťuje občanům a podnikům v EU od 25. 5. 2011 mimo jiné i následující:
 • Vyšší úroveň ochrany spotřebitele a větší výběr:
  • Možnost přejít k jinému operátorovi pevného nebo mobilního telefonu během jednoho pracovního dne beze změny telefonního čísla
  • Počáteční klientská smlouva v délce nejvýše 24 měsíců a povinnost operátora nabízet 12měsíční smlouvy.
  • Srozumitelnější informace o službách, které si zákazník objednává. Zákaznická smlouva musí poskytovat informace o minimální úrovni kvality služeb.
  • Pro zákazníky internetu musí být uvedeny informace o technikách řízení internetového provozu a o jejich vlivu na kvalitu služby, jakož i o veškerých dalších omezeních (např. omezení šířky pásma, dostupné rychlosti připojení nebo „zaškrcení“ přístupu k určitým službám, jako jsou hlasové služby přes internetový protokol).
  • Smlouvy musí obsahovat podrobné údaje o odškodnění a náhradách pro případ, že tyto minimální úrovně nejsou dodrženy
 • Zlepšení soukromí a bezpečnosti on-line:
  • Lepší ochrana proti narušení bezpečnosti osobních údajů a proti nevyžádaným e-mailům
  • Povinná oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů
  • Lepší požadavky na informace a souhlas v případě uchovávání informací v zařízení uživatele a přístupu k nim (např. „cookies“ nesouvisející se službou, ke které zákazník přistupuje)
 • Soudržnější regulace v celé EU:
  • Vnitrostátní regulační orgány získají větší nezávislost a budou mít v krajním případě pravomoc uložit operátorům s významnou tržní silou povinnost, aby své telekomunikační sítě oddělili od služeb, a zajistili tak ostatním operátorům nediskriminační přístup
  • Evropské komisi byly uděleny další pravomoci v oblasti dozoru
 • Lepší přístup k tísňovým službám včetně linky 112 – jednotného evropského čísla tísňového volání.
V České republice ale návrh novely, kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a která zohledňuje změny v evropských předpisech, teprve čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně. Evropská komise přitom zvažuje, že zahájí řízení pro porušení Smlouvy proti členským státům, které změny vedoucí k posílení jednotného trhu telekomunikačních služeb neprovedly včas.

Přinášíme vám plná aktualizovaná znění všech šesti předpisů novelizovaných směrnicemi č. 2009/136/ES a č. 2009/140/ES:

Směrnice č. 2002/19/ES,o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení
(přístupová směrnice)
Směrnice č. 2002/20/ES,o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
(autorizační směrnice)
Směrnice č. 2002/21/ES,o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(rámcová směrnice)
Směrnice č. 2002/22/ES,o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací
(směrnice o univerzální službě)
Směrnice č. 2002/58/ES,o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací
(směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)
Nařízení č. 2006/2004/ES,o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
(nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele)

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.