Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Řidičům se nebudou sčítat trestné body

Minulý týden vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 133/2011 Sb., kterou se mění zákon o silničním provozu. Jednou z podstatných změn, kterou novela přináší, je i fakt, že od 1. srpna 2011, kdy vstoupí v platnost, se řidičům přestanou sčítat trestné body za veškerá provinění, která budou projednávána současně. Nově je čeká bodový postih pouze za nejzávažnější projednávaný přestupek.

O novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, jsme již psali po jeho schválení Poslaneckou sněmovnou v tomto samostatném článku. Kromě změn v bodovém ohodnocení jednotlivých provinění, zrušení značek informujících o měření rychlosti jízdy městskou policií a povinnosti používat zimní pneumatiky plošně, přinesla novela č. 133/2011 Sb. také změny v projednávání přestupků.
Nově budou s řidiči projednávány jen přestupky, kterých se dopustili v průběhu posledních tří měsíců. Dosud platí, že ve správním řízení lze projednávat přestupky za celý poslední uplynulý rok.
Pokud ale bude v jednom správním řízení projednáváno více přestupků, nebudou se za ně body sčítat, ale řidiči budou uděleny jen body za nejzávažnější z projednávaných provinění. Přesněji řečeno, za ten, který je nejvýše bodově ohodnocen. Pokud se tedy řidič dopustí více přestupků najednou, obdrží trestné body pouze za ten nejzávažnější. Podobně ale bude postupováno i v případě, že řidič se více přestupků dopustí postupně v různých časových intervalech. Pokud tyto přestupky budou projednávány souběžně v jednom správním řízení, body se také sčítat nebudou.
Výše uvedené změny v zákoně o silničním provozu poslanci odůvodnili tím, že bodový systém má plnit nejen represivní, ale hlavně preventivní roli.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.