Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o finančním arbitrovi

Poslední červnový den vyšla pod číslem 180/2011 Sb. ve Sbírce zákonů ČR novela zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Novela vyčleňuje z České národní banky institut finančního arbitra, který se má stát samostatnou složkou státu hrazenou z rozpočtu Ministerstva financí. Finanční arbitr tím získá výrazně širší kompetence.

V současné době je finanční arbitr kompetentní k rozhodování sporů týkajících se převodů peněz a využívání elektronických platebních prostředků, zejména karet. Jeho posláním je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. V České republice byl institut finančního arbitra zřízen k 1. 1. 2003 zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je volen na 5 let Poslaneckou sněmovnou, a té také za výkon své funkce odpovídá. Nyní tuto funkci vykonává Dr. Ing. František Klufa. Arbitr rozhoduje nestranně a bezodkladně formou nálezu. Jeho činnost je ze strany navrhovatele bezplatná.
Po vstupu novely č. 180/2011 Sb. v platnost se pravomoci arbitra rozšíří o spotřebitelské úvěry a kolektivní investování. Finanční arbitr bude nově řešit například i spory v případech, kdy spotřebitel podepsal k úvěru rozhodčí doložku. V oblasti kolektivního investování půjde o spory mezi spotřebiteli a investičními společnostmi nebo fondy.
Z důvodu rozšíření kompetencí se počet specialistů v kanceláři arbitra zvýší z 6 na 14. Činnost kanceláře doposud hradí Česká národní banka, což odporuje požadavkům EU. Nově tedy bude finanční arbitr samostatnou složkou státu a pokuty, které udělí společnostem, u nichž v řešeném sporu shledal pochybení, půjdou přímo do státního rozpočtu. V současnosti tato sankce činí 10% z částky, kterou má banka nebo jiná finanční instituce zaplatit navrhovateli, minimálně však 10 tisíc korun. Nově bude minimální sankce činit 15 tisíc korun.
Rozšíření pravomocí finančního arbitra bylo původně plánováno už na leden roku 2011, aby začalo platit současně se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Na rozdíl od tohoto zákona ale poslanci novelu zákona o finančním arbitrovi nestihli před volbami projednat, a proto musela být předložena znovu. Legislativním procesem prošla bez problémů a 30. června vyšla ve Sbírce zákonů, platit bude od 1. července 2011.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.