Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o zaměstnanosti II.

Novela č. 206/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nabyla účinnosti již 29. července 2017. O novele, která přinesla zejména změny v oblasti agenturního zaměstnávání, jsme psali v tomto článku. Některá ustanovení novely č. 206/2017 Sb. ale nabudou účinnosti až 1. října 2017. Jde např. o zřízení evidence plnění povinného podílu zaměstnaných osob se zdravotním postižením.

Novelou č. 206/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se zřizuje elektronická evidence plnění povinného podílu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, kterou bude spravovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Evidence umožní kontrolním orgánům lepší dohled nad dodržováním povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, případně nad náhradním plněním. Odběratelům a dodavatelům také umožní lepší přehled o jednotlivých dodávkách realizovaných v rámci náhradního plnění.
Zákonem požadované údaje do evidence plnění povinného podílu za období od začátku roku 2017 do 1. října 2017 budou muset zaměstnavatelé i osoby samostatně výdělečně činné vložit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti novely. Všechny údaje z evidence včetně osobních údajů bude ministerstvo uchovávat po dobu 6 let od jejich vložení.
Evidence bude obsahovat tyto údaje:
  • identifikační údaje zaměstnavatele, případně osoby samostatně výdělečně činné,
  • cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez DPH započitatelnou do plnění povinného podílu,
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka,
  • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu,
  • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
Novela č. 206/2017 Sb. také s účinností od 1. října 2017 zavádí povinnost uchazečů o zaměstnání, kteří budou v režimu dočasné neschopnosti, doložit svoji nemoc, úraz, ošetření či vyšetření u lékaře na příslušném závazném potvrzení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.