Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec billboardů u dálnic

Od dnešního dne, tedy od 1. září 2017, začal v České republice platit zákaz všech reklamních billboardů a poutačů kolem dálnic a silnic 1. třídy. Organizace zabývající se bezpečností dopravy odstranění billboardů vítají, provozovatelé této venkovní reklamy jsou logicky proti a dle jejich prohlášení se budou po volbách snažit o zmírnění legislativy. Někteří provozovatelé se dokonce chtějí se státem soudit o ušlý zisk.

Zákaz reklamních zařízení u dálnic a silnic 1. třídy vnesla do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, už novela č. 196/2012 Sb., která nabyla účinnosti 1. září 2012. Přechodná ustanovení novely z roku 2012 ale umožnila provozovat reklamní zařízení, jejichž zřízení a provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této novely, až do zániku příslušného povolení, nejdéle však 5 let ode dne, kdy novela nabyla účinnosti. Tato pětiletá lhůta tedy vypršela 31. srpna 2017 a od 1. září 2017 už na dálnici, silnici I. třídy nebo jejich silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy nesmí žádné reklamní billboardy nebo jiné poutače být. Zákaz platí v území 250 metrů od dálnice nebo silnice, protože právě pro případ povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, byla hranice ochranného pásma posunuta z běžných 100 metrů na 250 metrů. Výjimku dostaly pouze poutače na restaurace, motely a benzínové pumpy, reklamu ale budou smět umístit maximálně 200 metrů od podniku.
Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) již dříve upozornilo, že hned od 1. září 2017 zahájí kontroly. Všechny billboardy, které jejich provozovatelé včas neodstranili, pracovníci ŘSD nejprve zahalí a vyzvou majitele k nápravě. Pokud vlastník nezareaguje ani na tuto výzvu, ŘSD poutače odstraní a zlikviduje, veškeré náklady ale naúčtuje vlastníkovi, kterému navíc může být udělena pokuta až do výše 300 tisíc korun. Zákaz se netýká billboardů ve městech.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.