Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Posílení práv vlastníků bytů vůči neplatičům

Senát minulý týden schválil novelu zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenčního zákona. Novela posílí práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů. Účinnosti Novela nabude prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Původně senátní návrh novely schválila Poslanecká sněmovna zrychleně podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy již v prvním čtení. Senát pak vlastní předlohu schválil 16. srpna 2017 na své 9. schůzi. Novelou se mění příslušná ustanovení v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu, v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenčním zákoně. Díky novele získají společenství vlastníků bytů v bytových domech přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Pohledávky související se správou domu budou uspokojovány přednostně ve prospěch společenství vlastníků až do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje bytu.
V současné době totiž vlastníci bytů často doplácejí na dluhy neplatičů, kteří nehradí příspěvky na správu domu. Dluh vzniká např. na platbách za vodné a stočné nebo za osvětlení a vytápění společných prostor. Společenství vlastníků může sice dluh vymáhat, a pokud se to nedaří, může dojít i k prodeji bytové jednotky nebo k její dražbě. V mnoha případech ale celý výtěžek prodeje nebo dražby zadluženého bytu připadne zástavnímu věřiteli, který je zapsán v Katastru nemovitostí (např. bance, která poskytla hypoteční úvěr). Novela má současnou praxi napravit tím, že společenství vlastníků budou mít nárok na část výtěžku z prodeje či dražby zadluženého bytu, a z této maximálně jedné desetiny výtěžku budou moci uhradit vzniklý dluh nebo alespoň jeho část.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.