Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinné čipování psů

Senát minulý týden na své 9. schůzi mimo jiné schválil poměrně rozsáhlou novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, tzv. veterinárního zákona. Novelou se v ČR zavádí povinné čipování psů, a to od roku 2020. Dojde také ke zvýšení pokut za porušení veterinárních pravidel. Novela veterinárního zákona, pod níž už schází jen podpis prezidenta republiky, nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Podle Senátem schválené novely veterinárního zákona bude muset mít od 1. ledna 2020 každý pes v České republice povinně čip. Povinnost očipovat psa je spojena s prvním očkováním proti vzteklině, tedy v období kolem půl roku věku zvířete. Chovatel psa bude povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem (čipem), který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.
Novela také zpřísňuje podmínky pro chov psů, chovatelé, kteří chovají 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, budou povinni tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě. Útulky budou nově podléhat registraci z důvodu zajištění veterinárního dozoru. Za porušení veterinárních pravidel se novelou zdvojnásobují pokuty, sankce tak nově budou moci dosáhnout výše až 100 tisíc korun.
Nově se povolují domácí porážky skotu mladšího šesti let, a to v počtu tři kusy ročně na jednom hospodářství. Termín pro nahlášení domácí porážky se zkrátí z jednoho týdne na tři dny. Novela také legalizuje možnost tzv. výslužek, které si ze zabijaček budou smět odnést i osoby blízké chovateli. Maso z telat ale budou moci konzumovat jen členové domácnosti chovatele, a to kvůli vyššímu riziku kontaminace.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.