Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ošetřovatelské volno

Senát včera beze změn schválil novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která mimo jiné zavádí zcela nový institut placeného volna na péči o vážně nemocné příbuzné, tzv. ošetřovatelského volna. Pod novelou už chybí jen podpis prezidenta, účinnosti nabude prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, definuje pojem dlouhodobé ošetřovné. To bude určeno lidem s nemocenským pojištěním, kteří budou pečovat o své těžce nemocné příbuzné. Podmínkou bude, že nemocná osoba stráví alespoň týden v nemocnici a je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů. Ošetřovné se bude poskytovat až 90 dnů, v průběhu těchto tří měsíců se členové rodiny budou moci vystřídat. Po dobu tzv. ošetřovatelské budou pečující osoby pobírat 60 procent základu svého příjmu (denního vyměřovacího základu). Nárok na ošetřovatelské volno bude mít manžel nebo registrovaný partner ošetřovaného, příbuzní v přímé linii, sourozenci, druzi nebo družky žijící s ošetřovaným ve společné domácnosti i další příbuzní (např. tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta, strýc nebo jejich manžel), registrovaný partner či druh. Zaměstnavatel osoby žádající o ošetřovatelské volno bude mít možnost v případě vážných provozních důvodů poskytnutí volna odmítnout.
Vláda si od novely slibuje zvýšení zájmu rodinných příslušníků vzít si nemocného člena rodiny ze zdravotnického zařízení do domácí péče.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.