Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nákup knih na poukázky

Novela č. 170/2017 Sb., kterou se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček, mimo jiné umožní zaměstnavatelům od roku 2018 přispívat zaměstnancům na tištěné knihy. Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí minulý týden vydalo upřesňující informaci právě k tomuto bodu daňového balíčku.

O novele č. 170/2017 Sb., kterou se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňovém balíku či balíčku, jsme psali v tomto samostatném článku a ještě v několika upřesňujících článcích (viz seznam souvisejících článků). Novelou č. 170/2017 Sb. se kromě několika dalších daňových zákonů mění také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. A právě do zákona o daních z příjmů, konkrétně do jeho § 6 odst. 9 písm. d), přibyl nový bod č. 4.
Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů sděluje, že s účinností od 1. 1. 2018 tím dochází k rozšíření nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů o možnost poskytnutí příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Související články:
Daňový balík nabyl účinnosti
Nespolehlivý plátce DPH a nespolehlivá osoba
Rozšíření paušální daně
Upřesnění k daňovému balíku

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.