Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vláda schválila zvýšení nižší sazby DPH od roku 2012

Vláda včera na svém pravidelném zasedání schválila návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který je součástí prvního kroku reformy penzijního systému. Součástí schváleného návrhu je i novela zákona o daních z příjmů a zákona o rozpočtovém určení daní.

Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, by se od příštího roku měla zvýšit snížená sazba daně z přidané hodnoty na 14 % o od roku 2013 by se sazba daně měla sjednotit na 17,5 %. V současné době je základní sazba daně 20 procent a snížená sazba 10 procent. Zvýšením nižší sazby DPH se očekává zdražení potravin, léků, městské hromadné dopravy, ubytování, zdravotní a sociální péče nebo vstupného na kulturní akce. Seznam zboží a služeb podléhajících snížené sazbě je uveden v příloze 1 resp. příloze 2 zákona o DPH.
Součástí návrhu je i novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve které se upravují koeficienty rozpočtového určení tak, aby vyšší výnosy z DPH nešly obcím a krajům, ale na zvláštní účet určený na důchodovou reformu. Nyní se podle tohoto zákona přiděluje z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty krajům 8,92 % a obcím 21,4 %. Od roku 2012 by se měl podíl na výnosech z DPH snížit na 8,29 % pro kraje a na 19,93 % pro obce. Od roku 2013 by měl tento podíl ještě mírně klesnout, a to na 8,28 % pro kraje a na 19,90 % pro obce.
Další součástí návrhu je také drobná novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která podle Ministerstva financí kompenzuje sjednocení daně z přidané hodnoty rodinám s dětmi. Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě by se mělo od 1. ledna 2012 zvýšit o 150 Kč měsíčně, tzn. o 1 800 Kč ročně.
Návrh zákona bude nyní posuzovat Poslanecká sněmovna.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.