Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Platí nová pravidla pro změnu nájemného

Ve středu 25. 5. 2011 nabylo účinnosti první z ustanovení novely občanského zákoníku. Celá novela č. 132/2011 Sb. začne platit až od 1. listopadu 2011, ale doplnění § 696 nabylo účinnosti již dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Klíčový § 696 stanovuje pravidla pro změnu nájemného po ukončení regulace.

Proces deregulace nájemného skončil podle zákona č. 107/2006 Sb. na většině území ČR k 31. 12. 2010, výjimku tvoří pouze Praha, některá krajská města a některá větší města Středočeského kraje. Všude, kde již byla regulace ukončena, se nyní při změně nájemného bude postupovat podle nového doplněného znění § 696 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Nájemné bude možné sjednat dohodou, nebo podle ustanovení § 696 odstavce 2, který zní:

"Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu."

Podrobněji jsme o novele č. 132/2011 Sb., která začne s výjimkou ustanovení § 696 platit až 1. 11. 2011, psali po jejím schválení v Poslanecké sněmovně v tomto článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.