Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Celní úřad bude zabavovat padělky

Jedním ze zákonů vrácených Senátem, které na své poslední schůzi projednávala Poslanecká sněmovna, byla i novela zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. V tomto případě schválili poslanci novelu včetně změn navržených Senátem. Novelizace zákona jasně udělí celnímu úřadu pravomoc odebrat zboží, u kterého je podezření, že jde o padělek. Cílem novely je zvýšení právní ochrany duševního vlastnictví a sjednocení s předpisy EU.

Až dosud je právně ošetřeno pouze dobrovolné vydání zadrženého zboží. Nyní bude do zákona doplněno, že není-li celnímu úřadu zboží vydáno, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. Protokol o vydání nebo odnětí zadrženého zboží prodejci či přepravci musí obsahovat množství a popis zadrženého materiálu a budou ho muset podepsat dva celníci a osoba, která zboží vydala nebo jíž bylo odňato. Dovozci, se budou moci proti rozhodnutí o zabavení zboží do tří dnů písemně odvolat. Odvolání nebude mít odkladný účinek, a proto se jím ředitel příslušného celního úřadu bude muset podle zákona zabývat bezodkladně.
Celníci budou mít pravomoc zabavit padělky a napodobeniny značkového zboží i v případech, kdy se nepodaří zjistit vlastníka. Případné následné zničení zadrženého zboží se pak provede na náklady držitele ochranné známky, patentu nebo průmyslového vzoru. Kromě zničení zůstane i nadále zachována možnost poskytnout zboží k humanitárním účelům, pokud je možné z něj odstranit ochranné známky. Na návrh Senátu byl ale odstraněn požadavek na označení takového zboží nápisem "Humanita" neodstranitelnou barvou, a to i v souvisejících zákonech, protože v praxi je již nefunkční a nadbytečný.
Novela obsahuje i další legislativně technické úpravy a také sjednocuje terminologii zákona č. 191/1999 Sb. s jinými předpisy, které se týkají dané problematiky, např. se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Vládní návrh prošel celým legislativním procesem v Poslanecké sněmovně bez pozměňovacích návrhů a také cílem senátních změn bylo převážně pouze dosažení právní čistoty zákona. Novela byla Poslaneckou sněmovnou znovu schválena v úterý 21. 6. 2011 a o dva dny později byla postoupena k podpisu prezidentovi. Platit by měla od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.