Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v zákoníku práce

Dne 8. července 2011 vstoupila v platnost novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která transponuje do českého práva směrnici o zřízení evropské rady zaměstnanců. Součástí předpisu je i ustanovení, podle kterého budou mít všechny skupiny zaměstnanců stejná práva jako odborové organizace. Novela byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 185/2011 Sb.

Doposud si mohli zaměstnavatelé vybrat, zda budou jednat se zástupci odborů nebo s jinými zaměstnaneckými skupinami. Podle novely č. 185/2011 Sb., zákoníku práce, budou zaměstnavatelé povinni k jednání pozvat všechny skupiny, které zastupují zaměstnance. Novela tak tímto ustanovením reaguje na nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., který mimo jiné zrušil nadřazenost největší odborové organizace v podniku nad ostatními zaměstnaneckými skupinami. 
Hlavním cílem novely však bylo transponovat do zákona evropskou směrnici č. 2009/38/ES, o zřízení evropské rady zaměstnanců,kterou měly členské státy transponovat do 5. června 2011. Směrnice upravuje komunikaci zaměstnavatelů s radami zaměstnanců v podnicích působících na nadnárodní úrovni v rámci Evropské unie. Směrnice například určuje, jak budou rady zaměstnanců působit při slučování, rozdělování a jiných velkých organizačních změnách podniků. Zaměstnavatelé v nadnárodních podnicích budou také povinni poskytovat členům evropské rady zaměstnanců nezbytné školení bez ztráty na mzdě. Předpis rovněž upřesňuje ustanovení o důvěrných informacích. Zaměstnavatel bude před jednáním se zástupci zaměstnanců povinen jasně vymezit, které informace považuje za důvěrné.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.