Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitostí - termín se blíží

Daň z nemovitostí je pro většinu poplatníků splatná do 31. května. Je tedy nejvyšší čas příslušnou částku daně uhradit. Nabízíme vám přehled změn v oblasti daní z nemovitostí.

Termín
Termíny pro placení daně z nemovitosti se letos nemění. Platba daně musí být připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do 31. května 2011. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do konce května a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří musí daň nebo její první splátku uhradit do konce srpna.

Výše daně, složenka
Zákon č. 362/2009 Sb., tzv. Janotův balíček, zvedl v loňském roce daň z nemovitostí u všech staveb na dvojnásobek a tyto sazby daně zůstávají i nadále v platnosti. Kromě zákonné sazby je třeba k výpočtu výše daně znát ještě příslušný koeficient (psali jsme v samostatném článku). Kvůli změnám koeficientů ale není nutné podávat nová daňová přiznání. Pokud nedošlo k jiným změnám ze strany poplatníka, vypočítal finanční úřad novou výši daně sám. Poplatníkům pak byly rozeslány pouze složenky, na jejichž alonži je konkrétní výše daně uvedena. V současné době by již všichni poplatníci měli mít složenku doma. Na rozdíl od předchozích let se nejedná o tzv. daňovou složenku, ale o běžnou složenku typu A. O ukončení projektu "daňové složenky" jsme psali zde. Pokud některý poplatník dosud složenku neobdržel, měl by si výši daně zjistit na svém finančním úřadu. Doručení složenky totiž není zákonnou povinností správce daně a její neobdržení neodkládá daňovou povinnost. Informaci k platbám uveřejnilo na svých webových stránkách Ministerstvo financí.

Pozdní platba
Pokud poplatník nezaplatí daň v termínu, počítají se za každý den po splatnosti úroky z prodlení. V případě rozdělení daně do dvou splátek se úroky počítají pouze z nezaplacené splátky nikoliv z celé výše daně. Úroky z prodlení se vypočítávají podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

Od loňska daň i z novostaveb
Osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb bylo zrušeno již zákonem č. 1/2009 Sb. a to k 1. 1. 2009. U staveb, které nárok na osvobození získaly ještě před vstupem této novely v platnost, ho však bylo možné uplatnit ještě v roce 2009. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 ale zcela skončila platnost osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb.

Zateplení
Podobně jako u novostaveb došlo ke zrušení osvobození i u staveb, u kterých byly provedeny změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami. Nárok na osvobození od daně pro zateplené stavby vznikal podle § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani z nemovitostí a byl poskytován na dobu 5 let. Stejně jako u novostaveb bylo možné tento nárok získat pouze do 31. 12. 2008, ale uplatněn může být až do roku 2012. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 již osvobození stavbám zatepleným pomocí stavebních úprav poskytováno nebude. Další osvobození uvedená § 9 odst. 1 písmeno r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii solární, větrnou, geotermální a biomasy, je zachováno, protože jde o ekologické vytápění šetrné k životnímu prostředí, jehož zavedení je finančně nákladné.

Změny v zákoně
O letošních změnách  v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jsme v lednu psali v samostatném článku

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.