Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna schválila znovuotevření programu Nový Panel

Jedním z bodů, který měla Poslanecká sněmovna na programu v pátek 6. 5. 2011, byl i vládní návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011. Protože se nejedná o zákon, ale o zprávu, neabsolvoval návrh klasickou legislativní cestu zahrnující první, druhé a třetí čtení, ale byl na doporučení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj schválen v jediném čtení.

Program Nový Panel (původně pouze Panel) funguje již deset let a v dnešní podobě je určen všem vlastníkům bytů v panelových i nepanelových domech. Pomocí programu jsou poskytovány nepřímé dotace formou příspěvku na úroky z úvěru, který si vlastník vzal na opravu bytového domu. Typickými příjemci této podpory jsou bytová družstva a společenství vlastníků. Výše poskytnutého příspěvku se pohybuje v rozmezí od 2,5 % do 4 % podle toho, o jak komplexní opravu domu se jedná.
V loňském roce stát revitalizaci domů dotoval jednou miliardou korun, kterou žadatelé vyčerpali již v srpnu. Od té doby byl příjem žádostí Státním fondem pro rozvoj bydlení (SFRB) pro nedostatek finančních prostředků pozastaven. Letos začátkem dubna pak ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV) předložil vládě návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011, který by umožnil znovuotevření programu. Vláda s návrhem vyslovila souhlas a od 4. 4. 2011 byl zahájen předběžný příjem žádostí o úrokové dotace. Do konce dubna již bylo zaregistrováno 268 projektů. 6. května 2011 návrh schválila i Poslanecká sněmovna. Plné financování přijatých žádostí se rozběhne dnem zveřejnění schválené zprávy ve Sbírce zákonů ČR.
Při obhajobě návrhu ve Sněmovně ministr Jankovský uvedl, že program je prospěšný a hlavně transparentní. O přidělení dotace totiž nerozhodují úředníci, ale každý projekt splňující příslušné parametry získá podporu automaticky. Uvolněná částka ve výši 1 miliardy korun by měla vystačit na podporu revitalizace dalších téměř 30 tisíc bytů. Při průměrné délce trvání úvěru 12 let bude rozpočet SFRB zatížen částkou 84 milionů ročně.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.