Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o České obchodní inspekci

Ve Sbírce zákonů byla v srpnu publikována novela č. 264/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Novela mimo jiné umožní kontrolorům České obchodní inspekce používat při některých akcích skrytou identitu. Novela č. 264/2017 Sb. nabude účinnosti 1. listopadu 2017.

Použití skryté identity neumožní novela č. 264/2017 Sb. automaticky všem kontrolorům České obchodní inspekce (ČOI). Krycí doklady budou jednorázově používány např. při akcích, kde by odhalení pravé identity zhatilo účel návštěvy. Typicky jde o předváděcí akce tzv. šmejdů, na nichž je před vstupem vyžadován občanský průkaz. Dalším důvodem je ochrana inspektorů ČOI, v minulosti se totiž po kontrolních akcích, při nichž museli použít své doklady (zastavárny, autobazary) stalo, že následně byli zastrašováni. Krycí doklady budou evidovány a přidělovány na konkrétní akci, po které budou vráceny, využívat je budou jen speciálně vyškolení inspektoři.
Novela č. 264/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, také umožní inspektorům ČOI vstupovat do uzamčených prostor podnikatele při podezření, že prodává nebezpečné zboží nebo padělky. Tento institut bude využíván např. při kontrole tržnic v příhraničních oblastech, kde se stávalo po rozšíření informace o návštěvě ČOI se prodejci rozprchli a stánky uzamkli, kontrola tak nemohla být provedena.
Dále novela upřesňuje mechanismus kontrolních nákupů z hlediska použití peněz, nově bude zákonnou povinností prodávajícího vrátit zaplacenou cenu při vrácení nepoškozeného zboží z kontrolního nákupu. ČOI získá také snadnější přístup k informacím o e-shopech a jejich provozovatelích, povinnost poskytnout potřebné informace bude mít nově např. majitel webhostingových služeb.
Opozice novelu č. 264/2017 Sb. kritizuje, protože údajně z inspektorů ČOI dělá novou složku policie a představuje další omezení svobod.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.