Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákaz kožešinových farem

Novelou č. 255/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, se od ledna 2019 zakazují kožešinové farmy s chovem lišek a norků. Provozovatelé farem dostanou za zrušené chovy kompenzace od státu. Legislativní proces novely byl mediálně sledován a zejména v Poslanecké sněmovně došlo při jejím schvalování k dlouhým a ostrým diskuzím. Novela č. 255/2017 Sb. nabude účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. října 2017.

Novela č. 255/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 246/2017 Sb., doslova zakazuje "chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin", týkat se proto bude chovů lišek a norků, nikoli např. nutrií nebo králíků, u nichž primárním cílem chovu není zisk kožešin. Pod návrhem novely je podepsáno 50 poslanců, kteří zákaz kožešinových farem odůvodnili zejména etickými důvody. Odpůrci novely argumentují tím, že jediným důsledkem schváleného zákazu bude přesun farem do Polska nebo Norska, kde jsou již nyní ve stejných podmínkách chovány miliony zvířat ročně.
Novela č. 255/2017 Sb. nařizuje chov kožešinových zvířat ukončit do 31. ledna 2019. Provozovatelům zrušených farem poskytne Ministerstvo zemědělství kompenzační příspěvek. O kompenzaci mohou podle novely žádat chovatelé, kteří zahájili chov kožešinových zvířat nejpozději 30. června 2016. Chovatelé, kteří zahájili chov v období mezi 30. červnem 2016 a dnem, kdy novela č. 255/2017 Sb. nabude účinnosti (1. října 2017), obdrží příspěvek pouze ve výjimečných odůvodněných případech. Kompenzační příspěvek bude poskytován v přiměřené výši, která nepřesáhne průměrnou výši ročního čistého zisku z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za posledních pět let. Podrobnosti o způsobu a rozsahu kompenzací stanoví vyhláškou Ministerstvo zemědělství.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.