Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní novela o zbraních

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím závěrečném čtení schválila stručnou novelu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Novela obsahuje jediné ustanovení, díky kterému by majitelé legálně držených zbraní mohli dostat právo zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

Pro schválení novely ústavního zákona hlasovalo 139 ze 168 přítomných poslanců, podmínka souhlasu nejméně tří pětin všech poslanců (120 poslanců) tedy byla splněna. Pro schválení novely v Senátu je podle článku 39 odst. 4 Ústavy České republiky potřeba tří pětin všech přítomných senátorů.
Podle názoru některých ústavních právníků je novela nadbytečná. Novela nerozšiřuje právo držení zbraní v ČR ani nezjednodušuje přístup ke zbraním. Podle předkladatelů má novela v době zhoršujících se bezpečnostních podmínek jasně deklarovat, že národní bezpečnost je věcí každého zodpovědného občana a že stát se aktivně hlásí ke spolupráci s legálními držiteli zbraní a považuje je za své spojence. V důvodové zprávě je také zdůrazněno, že návrh nevybízí k hromadnému ozbrojování občanů.
Novelou se do čl. 3 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky doplňuje nový odstavec č. 3. Celý článek 3 zákona č. 110/1998 Sb. bude v případě schválení novely znít:
"Čl. 3
(1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.
(2) Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon.
(3) Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům."
Účinnosti má ústavní novela nabýt patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.