Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o zaměstnanosti

V polovině července vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 206/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela přináší změny zejména v oblasti agenturního zaměstnávání. S výjimkou některých bodů nabyla novela č. 206/2017 Sb. účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 29. července 2017.
Agenturní zaměstnávání
Asi největší změnou, kterou novela č. 206/2017 Sb. pro agentury práce přináší, je povinnost složit při žádosti o povolení (licenci) kauci ve výši půl milionu korun. To má zamezit zakládání více malých agentur jedním podnikatelem, kdy pak tyto různé agentury přidělovaly stále jednoho zaměstnance témuž zaměstnavateli tak, aby tato jednotlivá přidělení splňovala rozsah tzv. zaměstnání malého rozsahu (započitatelný příjem zaměstnance do 2500 korun za měsíc), při němž nevzniká povinnost odvádět za takového zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. Při zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání Generální ředitelství Úřadu práce ČR složenou kauci žadateli vrátí. Existující agentury budou muset kauci uhradit do tří měsíců od vstupu novely v platnost.
Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dále upravuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce agentury práce, který nově bude muset mít s agenturou sjednaný pracovní poměr na nejméně 20 hodin týdně. Výjimku z tohoto pravidla dostanou jen odpovědní zástupci, kteří jsou současně statutárním orgánem agentury.
Agentury práce budou také povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury nebyl dočasně přidělen k výkonu práce k zaměstnavateli, u kterého má základní pracovní smlouvu nebo u kterého již vykonává ve stejném kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.
Agentury díky novele č. 206/2017 Sb. získají možnost udělení licence na dobu neurčitou. Nyní je třeba licenci ke zprostředkování zaměstnání obnovovat každé tři roky. Nově bude první povolení vždy uděleno na tři roky a následně, pokud se agentura osvědčí, bude moci požádat o povolení na dobu neurčitou.

Nekolidující zaměstnání
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se ruší možnost přivydělat si v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání na dohodu o provedení práce. Nyní si uchazeči v evidenci Úřadu práce mohou přivydělat až 5500 korun měsíčně (polovina minimální mzdy). Podle novely č. 206/2017 Sb. ale bude přivýdělek možný jen na základě dohody o pracovní činnosti nebo v pracovním poměru. Opatření má zamezit zneužívání možnosti krátkodobého přivýdělku. V současnosti někteří nezaměstnaní pracují na dohodu o provedení práce i několik let, aniž by za ně byly placeny odvody, tato práce se také nezapočítává na důchod apod.

Příspěvek na společensky účelné pracovní místo
Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa bude nově možné vyplácet místo dosavadních maximálně dvanácti měsíců až 24 měsíců, má to přispět k úspěšnější integraci uchazečů o zaměstnání.

Evidence zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se také zřizuje elektronická evidence plnění povinného podílu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, kterou bude spravovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Evidence umožní kontrolním orgánům lepší dohled nad dodržováním povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, případně nad náhradním plněním.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.